Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

The Term "Planned Language"

Buy Article:

$29.53 + tax (Refund Policy)

RESUMO
La termino "planlingvo"
En la fako lingvistiko kaj ĝia subfako interlingvistiko, regas multa nekonsekvenceco en la esprimoj utiligataj por priskribi lingvon kiel ekzemple Esperanton. Fakuloj kaj laikoj parolas pri "monda lingvo," "universala lingvo," "helpa lingvo," "artefarita lingvo" kaj "internacia lingvo," kvaza temas pri plena interŝanĝeblo. Pluraj tiuj esprimoj indikas la originon au genezon de lingvo, dum aliaj indikas ĝian komunikan funkcion. Kelkaj miksas la du kategoriojn. Inter la terminoj priskribantaj originon a genezon, "artefarita" ofte havas pejorativan implicon. Ĝi anka havas seson da malsamaj signifoj. La terminon "konstruita lingvo" kreis Jespersen, sed anka al ĝi mankas koloro. W├╝ster kreis la terminon germane Plansprache (planlingvo). Inter tiuj terminoj, kiuj priskribas komunikan funkcion, "universala" havas longan historian sed normale priskribas la unusolan lingvon por la estonta homaro. Sekve ĝi ne tagas kiel priskribilo de plej multaj modernaj lingvoprojektoj. "Monda lingvo" estas ofte uzata por priskribi etnajn lingvojn pli vaste uzatajn. "Helpa" supozigas nekompletecon, kvaza temas nur pri faciligilo. Aliaj terminoj estas, interalie, "komuna lingvo," "lingua franca," "trafika lingvo," kaj "interlingvo." La atoro preferas la terminon "planlingvo," difinitan jene: "de homo a hom grupo la difinitaj kriterioj konscie kreita lingvo por la celo de plifaciligo de internacia lingva komunikado." Esperanto estas planlingvo la genezo kaj internacia lingvo la funkcio. En sia eseo la atoro donas abundajn ekzemplojn de la utiligo de la diversaj terminoj če fakuloj verkantaj en kelkaj lingvoj.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1987

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more