Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Language Reform: The State of the Art

Buy Article:

$29.16 + tax (Refund Policy)

OGULNE
Odnowienie jezyka: Stan naukowej
Wtym piśmie, Fodor i Hagège nie dawno napisane Language Reform: History and Future [Odnowienie Jçzyka: Hystoria i Przyszlość] jest przegladniete. Ta praca, pisana w trzech cześciach, pokrywa wiecej nisz sześdziesiat jçzyköw i posiada dane pisma w pieciu jçzykach, i jest najwiekszym dodatkiem do pismów tycacych sie do wyrobienia jezyków oraz odnowienie odnowienie jçzykôw. To wrzystko bedzie wielka waluta dla tych którzy sie zajmuja z studiami polisów jezyków, planowania jezyków, nauka jçzyków oraz duzo innych rzeczach wtym kierunku. Dwa z najwiçkszych problemów z ta praça jest ze kilka ztych pismôw i papierów sa stare, wiec pokrycie w niektórych miejscach (na przyklad, pierwsze jçzyki w Amerykach i Australi). Jest doradzone ze ten ostatni problem moze być naprawiony w planowanem dodatkowem cçściu do tej kolekcji.
[Thanks to D. Mechlinski for assistance with the Polish abstract.]
RESUMO
Lingva reformo: Nuna stato
En tiu ci teksto, oni recenzas la lastatempe eldonitan Language Reform: History and Future de Fodor kaj Hagège. La verko, eldonita en tri volumoj, kiuj kovras pli ol sesdek lingvoj kaj enhavas kontribuajojn en kvin lingvoj, estas grava kontribuo al la literaturo pri lingvoevoluigo kaj lingvoreformo, kaj ĝi estos valorega al tiuj, kiuj kon-cernas sin pri lingvopolitikaj studoj, lingvoplanado, aplikita lingvistiko, kaj pluraj pliaj fakoj. La du plej grandaj mankoj de la verko estas la iom eksdata enhavo de kelkaj referaĵoj, kaj lakunoj en pritrakto de certaj temaroj (ekzemple, indiĝenaj lingvoj ameri-kaj kaj australiaj). Oni sugestas, ke ĉi-lastan problemon oni povus korekti en la planita volumo suplementa al la kolekto.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1987

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more