Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

John Edwards (ed.) Linguistic Minorities, Policies and Pluralism

Buy Article:

$30.02 + tax (Refund Policy)

Jen verko pluratora, kies intereso koncentriĝas cefe pri rilatoj inter pluralismo, lingvopolitiko kaj lingvaj minoritatoj. La ĝenerala impreso kiun oni ricevas de la libro estas ke, kvankam temas pri diverstezara verko, tamen komuna opinio de la atoroj estas la fakto, ke en difinitaj sociaj cirkonstancoj la sociologia koncepto "minoritato" rilatas la komunan devenon, sed ne devige komunan "alian" lingvon a religion.
Tio, kio igas la libron leginda kaj valora, estas la malmulta teoriumado, kaj la granda respekto por faktoj kaj por konkkretaj analizoj; la temaro koncernas eropajn landojn (Britio, Irlando, Svedio, FR Germanio, Hispanio), amerikajn landojn (Kanado, Usono) kaj Astralion.
No Reference information available - sign in for access.
No Citation information available - sign in for access.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Publication date: January 1, 1986

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more