Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Directory of Open Access Journals

Volume 6, Number 1, 2018

Open Access Ege Bölgesi Zeytinyağlarının Fenolik Bileşenleri
pp. 07-15(9)
Authors: Hasan Hüseyin Kara; Mustafa Kıralan; Eda Çalıkoğlu; Ali Bayrak

Favourites:
ADD

Open Access Ege Bölgesi Zeytinyağlarının Fenolik Bileşenleri
pp. 07-15(9)
Authors: Hasan Hüseyin Kara; Mustafa Kıralan; Eda Çalıkoğlu; Ali Bayrak

Favourites:
ADD

Open Access Ege Bölgesi Zeytinyağlarının Fenolik Bileşenleri
pp. 07-15(9)
Authors: Hasan Hüseyin Kara; Mustafa Kıralan; Eda Çalıkoğlu; Ali Bayrak

Favourites:
ADD

Open Access Botanical Composition and In Situ Dry Matter Degradability of Legume- Grass Mixture Pasture Fertilized with Different Amounts of Nitrogen
pp. 16-21(6)
Authors: Numan Kılıçalp; Mustafa Avcı; Hatice Hızlı; Rüştü Hatipoğlu; Tugay Ayaşan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Plant Essential Oils Used Against Some Bee Diseases
pp. 34-45(12)
Authors: Hidayet Tutun; Nafiye Koç; Asım Kart

Favourites:
ADD

Open Access Determination of Suitable Extraction Method for the Available Iron (Fe) Content of Calcareous Soils
pp. 51-54(4)
Authors: Aydın Adiloğlu; Sevinç Adiloğlu; Mehmet Rüştü Karaman

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Kilis İli İçme Sularının Koliform Bakteri Yönünden İncelenmesi
pp. 65-68(4)
Authors: Ayşenur Özşavlı; Figen Şahin; Mehtap Sadak; Kıvılcım Çaktü Güler

Favourites:
ADD

Open Access Kaliteli ve Dengeli Beslenme Açısından Kanatlı Üretiminin Etkinliği
pp. 69-72(4)
Authors: Ahmet Uçar; Mesut Türkoğlu

Favourites:
ADD

Open Access Kaliteli ve Dengeli Beslenme Açısından Kanatlı Üretiminin Etkinliği
pp. 69-72(4)
Authors: Ahmet Uçar; Mesut Türkoğlu

Favourites:
ADD

Open Access Kaliteli ve Dengeli Beslenme Açısından Kanatlı Üretiminin Etkinliği
pp. 69-72(4)
Authors: Ahmet Uçar; Mesut Türkoğlu

Favourites:
ADD

Open Access Etlik Piliç ve Ebeveynlerinin Gelişimi
pp. 73-77(5)
Authors: Ahmet Uçar; Mesut Türkoğlu; Musa Sarıca

Favourites:
ADD

Open Access Effects of Flaxseed and pH on the Emulsion Properties of Beef by Using a Model System
pp. 78-83(6)
Authors: Şükrü Kurt; Huriye Gözde Ceylan

Favourites:
ADD

Open Access Effects of Flaxseed and pH on the Emulsion Properties of Beef by Using a Model System
pp. 78-83(6)
Authors: Şükrü Kurt; Huriye Gözde Ceylan

Favourites:
ADD

Open Access Sulu Şartlarda Ekmeklik Buğdayda Başaklanma Döneminde Yaprak Solusyon Uygulamasının Tane Protein Kapsamı Üzerine Etkisi
pp. 84-90(7)
Authors: Erdinc Savasli; Oguz Önder; Cemal Cekiç; Hasan Müfit Kalaycı; Ramis Dayıoglu; Yaşar Karaduman; Fatma Gökmen; Nesim DURSUN; Sait Gezgin

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Assessment of RAPD Markers to Analyse the Genetic Diversity among Sunflower (Helianthus annuus L.) Genotypes
pp. 107-111(5)
Authors: Ali Raza; Haseeb Shaukat; Qasim Ali; Madiha Habib

Favourites:
ADD

Open Access Determination of Anionic Detergent Concentration of Karasu Stream in Sinop (Turkey)
pp. 112-123(12)
Authors: Ayşe Gündoğdu; Erdi Gültepe; Uğur Çarlı

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more