Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Directory of Open Access Journals

Volume 5, Number 12, 2017

Open Access Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus ’da Antioksidan ve İmmün Sistem Parametrelerinin Araştırılması
pp. 1454-1460(7)
Authors: Arzu Özlüer Hunt; Ferbal Özkan-Yılmaz; Şanser Delioğlan; Mehmet Berkoz

Favourites:
ADD

Open Access Organik ve İnorganik Selenyum Katkılı Yemlerle Beslenen Oreochromis niloticus ’da Antioksidan ve İmmün Sistem Parametrelerinin Araştırılması
pp. 1454-1460(7)
Authors: Arzu Özlüer Hunt; Ferbal Özkan-Yılmaz; Şanser Delioğlan; Mehmet Berkoz

Favourites:
ADD

Open Access Urban Agriculture: Search for Agricultural Practice in Urbanized Rural Areas
pp. 1461-1469(9)
Authors: Celile Özçiçek Dölekoğlu; Sema Gün

Favourites:
ADD

Open Access Halk Elinde Yetiştirilen Pekin Ördeklerinde Matematiksel Formüller İle Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
pp. 1470-1475(6)
Authors: Gülşen Çopur Akpınar; Sema Alaşahan; Sibel Canoğulları Doğan

Favourites:
ADD

Open Access Determination of the Response of Some Cotton Varieties to Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb
pp. 1488-1492(5)
Authors: Sadettin Çelik; Adem Bardak; Oktay Erdoğan; Döne Parlak; Rıdvan Uçar; Halil Tekerek; Ali Can Sever; Khizer Bahatti Hayat

Favourites:
ADD

Open Access Determination of the Response of Some Cotton Varieties to Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb
pp. 1488-1492(5)
Authors: Sadettin Çelik; Adem Bardak; Oktay Erdoğan; Döne Parlak; Rıdvan Uçar; Halil Tekerek; Ali Can Sever; Khizer Bahatti Hayat

Favourites:
ADD

Open Access Diversity Assessment and Cultivar Identification in Date Palm through Molecular Markers- A Review
pp. 1516-1523(8)
Authors: Nadia Faqir; Aish Muhammad; Muhammad Zeeshan Hyder

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Effect of Climate Variability on Crop Income in Central Ethiopia
pp. 1536-1543(8)
Authors: Arega Shumetie Ademe; Belay Kassa; Degye Goshu; Majaliwa Mwanjalolo

Favourites:
ADD

Open Access Fluid Bed Coating and Its Food Applications
pp. 1550-1557(8)
Authors: Zeynep Atak; Mehmet Koç; Figen Kaymak-Ertekin

Favourites:
ADD

Open Access Bitkilerde Hücre İçi Demir Dağıtım Mekanizmaları
pp. 1558-1565(8)
Authors: Emre Aksoy; Sefa Ayten; Bayram Ali Yerlikaya; Buasimuhan Abudureyimu

Favourites:
ADD

Open Access The Effects of Vermicompost on Yield and Some Growth Parameters of Lettuce
pp. 1566-1570(5)
Authors: Alper Durak; Özlem Altuntaş; İbrahim Kutalmış Kutsal; Rabia Işık; Fırat Ege Karaat

Favourites:
ADD

Open Access Determination of Sensitivity of Different Cereal Species to Zinc Deficiency
pp. 1571-1574(4)
Authors: Ayfer Alkan Torun; Halil Erdem; İnci Tolay; Mustafa Bülent Torun

Favourites:
ADD

Open Access Relationship Between Dietary Fatty Acids and Reproductive Functions in Dairy Cattle
pp. 1575-1579(5)
Authors: Ercan Soydan; Uğur Şen; Emre Şirin

Favourites:
ADD

Open Access Bazı Yerli ve Yabancı Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Çeşit ve Tiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
pp. 1580-1589(10)
Authors: Turgut Yeşiloğlu; Yıldız Aka Kacar; Bilge Yılmaz; Meral İncesu; Berken Çimen

Favourites:
ADD

Open Access Investigation of Ammonium Saturation and Desorption Conditions of Clinoptilolite Type Zeolite in Aquarium Conditions
pp. 1590-1594(5)
Authors: Meryem Öz; Dilek Şahin; Ünal Öz; Zafer Karslı; Orhan Aral

Favourites:
ADD

Open Access Investigate of Physicochemical and Microbiological Quality of Yenice-Davutköy (Çanakkale) Irrigation Ponds
pp. 1595-1603(9)
Authors: Kahraman selvi; Seda Özdikmenli Tepeli; Burcu İleri; Ramazan Yıldız; Mehmet Ali Yücel

Favourites:
ADD

Open Access Investigate of Physicochemical and Microbiological Quality of Yenice-Davutköy (Çanakkale) Irrigation Ponds
pp. 1595-1603(9)
Authors: Kahraman selvi; Seda Özdikmenli Tepeli; Burcu İleri; Ramazan Yıldız; Mehmet Ali Yücel

Favourites:
ADD

Open Access Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler
pp. 1609-1614(6)
Authors: Hüdaverdi Bircan; Hasan Eleroğlu; Rahim Arslan

Favourites:
ADD

Open Access Süt Kaynaklı Olmayan Probiyotik Gıdalar
pp. 1615-1625(11)
Authors: Ali Soyuçok; Gülden Başyiğit Kılıç

Favourites:
ADD

Open Access Optimization of Liquid Medium for High Phosphate Solubilization by Serratia Marcescens Strain AGKT4
pp. 1626-1632(7)
Authors: Mohd Yusoff Abd. Samad; Sulaiman Zulkefly; Monsuru Adekunle Salisu; Mohd Jaafar Ahmad Kamil

Favourites:
ADD

Open Access Optimization of Liquid Medium for High Phosphate Solubilization by Serratia Marcescens Strain AGKT4
pp. 1626-1632(7)
Authors: Mohd Yusoff Abd. Samad; Sulaiman Zulkefly; Monsuru Adekunle Salisu; Mohd Jaafar Ahmad Kamil

Favourites:
ADD

Open Access Approaches to Agricultural Insurance Applications of Farmers Producing Vine Leaves: The Sample of Tokat Province
pp. 1640-1650(11)
Authors: Sibel Ölmez Cangi; Rüstem cangi; Esen Oruç

Favourites:
ADD

Open Access Approaches to Agricultural Insurance Applications of Farmers Producing Vine Leaves: The Sample of Tokat Province
pp. 1640-1650(11)
Authors: Sibel Ölmez Cangi; Rüstem cangi; Esen Oruç

Favourites:
ADD

Open Access Analysis of the Current State of Hazelnut Processing Plants in Ordu
pp. 1651-1659(9)
Authors: Derya Öztürk; Sezer Yıldız; Elif Topsakal

Favourites:
ADD

Open Access Altlık Materyalinin Etlik Piliçlerin Refah ve Performansı Üzerine Etkisi
pp. 1660-1667(8)
Authors: Serpil Gençoğlan; Cafer Gençoğlan

Favourites:
ADD

Open Access Effects of Salinity Stress on Emergence and Seedling Growth Parameters of Some Maize Genotypes (Zea mays L.)
pp. 1668-1672(5)
Authors: Ömer Konuşkan; Hüseyin Gözübenli; İbrahim Atiş; Mehmet Atak

Favourites:
ADD

Open Access Husbandry and Sustainability of Water Buffaloes in Turkey
pp. 1673-1682(10)
Author: Orhan Ermetin

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more