Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Pleurotus eryngii Türünün Farklı İzolatlarına Ait Mantarların Bazı Mineral Besin İçeriklerinin Belirlenmesi

Download Article:

The full text article is available externally.

The article you have requested is supplied via the DOAJ. View from original source.

Bu çalışma tüm dünyada Pleurotus türlerinin kralı olarak bilinen (The King Oyster) Pleurotus eryngii mantarının farklı izolatlarında mineral madde içeriklerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Pleurotus eryngii türüne ait farklı lokasyonlardan elde edilen 15 farklı izolat materyal olarak kullanılmıştır. Örneklerde fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, mangan ve çinko belirlemesi yapılmıştır. Her bir izolatın mineral içeriği sap ve şapkada ayrı ayrı belirlenerek elde edilen sonuçlar bu şekilde değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mineral içerikleri sap ve şapkada önemli oranda farklılık göstermiştir. Fosfor, magnezyum, demir, mangan ve çinko şapkada daha yüksek oranda bulunurken potasyum, kalsiyum ve sodyum mantar sapında yüksek belirlenmiştir. Ortalama değerler dikkate alındığında izolatlar arasında mineral içerikleri açısından önemli farkların olduğu görülmüştür. K7 ve J113 en yüksek fosfor içeren izolat olmuştur. WC888 hem potasyumu hem de sodyumu en çok içerirken, WC999 mangan ve magnezyum içeriği en yüksek olan izolatlar olmuştur. Kalsiyumu en fazla J113 izolatı içerirken, demir açısından en zengin izolat K78 olarak saptanmıştır. Çinko açısından en yüksek içerik K78, J113, M18 ve WC 955 izolatlarında belirlenmiştir.
No References
No Citations
No Supplementary Data
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Atatürk Bahçe Kültürleri, Merkez Araştırma Enstitüsü 77100 Yalova,

Publication date: January 1, 2016

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more