Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Boekbesprekingen

Download Article:

The full text article is available externally.

The article you have requested is supplied via the DOAJ. View from original source.

No Abstract.
No References
No Citations
No Supplementary Data
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Timothy de Paepe is verbonden als wetenschappelijk medewerker aan het Museum Vleeshuis | Klank van de Stad. Tevens is hij als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (Universiteit Antwerpen). Hij promoveerde in 2011 op een proefschrift over het toneelleven in Antwerpen in de zeventiende en achttiende eeuw. [email protected] 2: Els Stronks is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie van de Universiteit Utrecht. Haar onderwijs en onderzoek concentreert zich op multimediale literatuur uit de Nederlandse Gouden Eeuw (woord, beeld, muziek), op de internationale inbedding van die literatuur en op het digitale ontwikkelingen in het vakgebied (van digitale onderzoeksplatforms tot educatieve websites). Ze is bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. [email protected] 3: Mathijs Sanders studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2002 op een proefschrift over literatuuropvattingen van katholieke Nederlandse schrijvers en critici tussen 1870 en 1940 (Het spiegelend venster). Hij is als universitair docent verbonden aan de afdeling Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse literatuur van het interbellum in een Europese context. [email protected] let.ru.nl 4: Bram Mertens is sinds 2007 als docent Duits en Nederlands verbonden aan de University of Nottingham. Zijn onderzoek gaat over de verwerking van de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep in Vlaanderen en Nederland. [email protected] ac.uk 5: Lieselot de Taeye is als FWO-aspirante verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze onderzoek doet naar de documentaire literatuur van de jaren zestig en zeventig in Nederland en Vlaanderen. [email protected] 6: Joop van der Horst (*1949) heeft van 1977 gedoceerd aan de universiteit van Amsterdam, en van 1995 tot aan zijn emeritaat aan de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel is hij verbonden aan de Karoli Universiteit in Boedapest. [email protected] 7: Gijsbert Rutten is universitair docent historische taalkunde van het Nederlands en senior onderzoeker historische sociolingu├»stiek aan de Universiteit Leiden. Hij leidt het NWO VIDI-project Going Dutch. The Construction of Dutch in Policy, Practice and Discourse, 1750-1850. [email protected] 8: Chris Joby is Assistant Professor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis aan de Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Zuid-Korea. Zijn onderzoek is vooral gericht op de culturele geschiedenis van de Gouden Eeuw en de geschiedenis van het Nederlands buiten de Lage Landen. [email protected] 9: Marije Michel is universitair docent voor tweedetaalverwerving aan de Universiteit Lancaster in Engeland. Zij studeerde Nederlands en Duits aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar taakgericht taalleren. In haar huidige werk richt zij zich op taalleren via geschreven computerchatinteractie en de methodologische toepassing van oogbewegingsmetingen (eye-tracking) in taaldidactisch onderzoek. [email protected] ac.uk, @MarijeMichel

Publication date: 01 January 2015

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more