Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Reakcije oksazola i njihovih derivata u pobuđenom stanju. I. dio: Fototranspozicije u prstenu

Download Article:

The full text article is available externally.

The article you have requested is supplied via the DOAJ. View from original source.

This article is Open Access under the terms of the Creative Commons CC BY licence.

Heterociklički spojevi važan su dio organske kemije. Oksazol je peteročlani heterociklički spoj s dušikom i kisikom u prstenu te je dio struktura koje se izučavaju i primjenjuju u medicinskoj kemiji, kemiji farmaceutika kao i u kemiji materijala. Oksazolski prsten u pobuđenom stanju reagira pregrađivanjima prstena, za što je predloženo više reakcijskih mehanizama. U ovom dijelu pregleda detaljno je pokrivena literatura koja se odnosi na fotoizomerizacije (fototranspozicije) u prstenu izoksazola, oksazola i benzizoksazola te fototransformacije prstena uz prisutnost kisika (fotooksigenacije). Također je opisano formiranje oksazolskog prstena fotokemijskim putem.
No References
No Citations
No Supplementary Data
No Article Media
No Metrics

Document Type: Research Article

Affiliations: Zavod za organsku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev trg 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Publication date: January 1, 2018

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more