Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 102, Number 5, 1 May 2019

In situ synthesis of three‐dimensional nanofiber‐knitted ceramic foams via reactive sintering silicon foams
pp. 2245-2250(6)
Authors: Huo, Wenlong; Zhang, Xiaoyan; Xu, Jie; Hu, Zunlan; Yan, Shu; Gan, Ke; Yang, Jinlong

Favourites:
ADD

Hardness of polycrystalline SiO2 coesite
pp. 2251-2256(6)
Authors: Kulik, Eleonora; Nishiyama, Norimasa; Higo, Yuji; Gaida, Nico A.; Katsura, Tomoo

Favourites:
ADD

3D printing of dense structural ceramic microcomponents with low cost: Tailoring the sintering kinetics and the microstructure evolution
pp. 2257-2262(6)
Authors: Liu, Wei; Wu, Haidong; Tian, Zhuo; Li, Yanhui; Zhao, Zhe; Huang, Meipeng; Deng, Xin; Xie, Zhipeng; Wu, Shanghua

Favourites:
ADD

A strategy for defects healing in 3D printed ceramic compact via cold isostatic pressing: Sintering kinetic window and microstructure evolution
pp. 2263-2271(9)
Authors: An, Di; Liu, Wei; Xie, Zhipeng; Li, Hezhen; Luo, Xudong; Wu, Haidong; Huang, Meipeng; Liang, Jianwei; Tian, Zhuo; He, Rongxuan

Favourites:
ADD

Low‐temperature ultrasound‐activated joining of ZrO2 ceramics using Sn–Al–Cu solder
pp. 2272-2277(6)
Authors: Dong, Hongjie; Li, Zhuolin; Song, Xiaoguo; Guo, Xiajun; Luo, Yanxu; Bai, Tiansheng; Wei, Shoujing; Zhao, Hongyun; Yan, Jiuchun; Feng, Jicai

Favourites:
ADD

Modification of NdNbO4 microwave dielectric ceramic by Bi substitutions
pp. 2278-2282(5)
Authors: Pang, Li‐Xia; Zhou, Di

Favourites:
ADD

Particle atomic layer deposition of alumina for sintering yttria‐stabilized cubic zirconia
pp. 2283-2293(11)
Authors: O'Toole, Rebecca J.; Bartel, Christopher J.; Kodas, Maila U.; Horrell, Alexa J.; Ricote, Sandrine; Sullivan, Neal P.; Gump, Christopher J.; Musgrave, Charles B.; Weimer, Alan W.

Favourites:
ADD

Reactive flash sintering: MgO and α‐Al2O3 transform and sinter into single‐phase polycrystals of MgAl2O4
pp. 2294-2303(10)
Authors: Yoon, Bola; Yadav, Devinder; Ghose, Sanjit; Raj, Rishi

Favourites:
ADD

Microwave heating controlled reactive melt infiltration for graphite‐Si‐SiC ceramics manufacturing
pp. 2304-2315(12)
Authors: Cornolti, Luca; Martinelli, Simone; Bianchi, Giovanni; Ortona, Alberto

Favourites:
ADD

Facile preparation of ultralight polymer‐derived SiOCN ceramic aerogels with hierarchical pore structure
pp. 2316-2324(9)
Authors: Zhao, Wanyu; Shao, Gang; Han, Shixian; Cai, Chunhui; Liu, Xingcen; Sun, Mengran; Wang, Hailong; Li, Xinjian; Zhang, Rui; An, Linan

Favourites:
ADD

Molten salt synthesis of BaTiO3 nanorods: Dielectric, optical properties, and structural characterizations
pp. 2325-2336(12)
Authors: Xue, Piaojie; Wu, Heng; Xia, Weiren; Pei, Zhipeng; Lu, Yao; Zhu, Xinhua

Favourites:
ADD

Novel device for in situ process characterization of oxide/oxide ceramic matrix composites fabricated by flexible injection
pp. 2337-2352(16)
Authors: Scola, Alessandro; Podgorski, Michaël; Eberling‐Fux, Nicolas; Turenne, Sylvain; Ruiz, Edu

Favourites:
ADD

Ultra‐narrow band blue emission of Eu2+ in halogenated (Alumino)borate systems based on high lattice symmetry
pp. 2353-2369(17)
Authors: Wei, Yi; Qu, Xingyu; Li, Guogang; Cheng, Ziyong; Molokeev, Maxim S.; Lin, Chun Che; Chan, Ting‐shan; Chang, Chung‐Kai; Chuang, Yu‐Chun; Lin, Jun

Favourites:
ADD

Structural evolution of thermal sprayed bismuth sodium titanate piezoelectric ceramic coatings
pp. 2370-2376(7)
Authors: Guo, Kun; Sharifzadeh Mirshekarloo, Meysam; Yao, Kui; Tay, Francis Eng Hock

Favourites:
ADD

Planetary ball‐milling of AlON powder for highly transparent ceramics
pp. 2377-2389(13)
Authors: Feng, Zhao; Qi, Jianqi; Huang, Xu; Guo, Xiaofeng; Yu, Yin; Cao, Xiuxia; Wang, Yuezhong; Wu, Di; Meng, Chuanmin; Lu, Tiecheng

Favourites:
ADD

Improved photocatalytic activity of Bi4TaO8Cl by Gd3+ doping
pp. 2390-2397(8)
Authors: Feng, Zaiqiang; Li, Gang; Yuan, Xianjie; Zhang, Zhanzhe; Tang, Mingqi; Zhang, Ruizhu

Favourites:
ADD

Lithium aluminum‐layered double hydroxide chlorides (LDH): Formation enthalpies and energetics for lithium ion capture
pp. 2398-2404(7)
Authors: Wu, Lili; Li, Ling; Evans, Samuel F.; Eskander, Tessa A.; Moyer, Bruce A.; Hu, Zhichao; Antonick, Paul J.; Harrison, Stephen; Paranthaman, M. Parans; Riman, Richard; Navrotsky, Alexandra

Favourites:
ADD

Tailoring particle alignment and grain orientation during tape casting and templated grain growth
pp. 2405-2414(10)
Authors: Walton, Rebecca L.; Vaudin, Mark D.; Hofer, Anna‐Katharina; Kupp, Elizabeth R.; Meyer, Richard J.; Messing, Gary L.

Favourites:
ADD

Surface engineering of the flexible metallic substrate by SDP‐Gd‐Zr‐O layer for IBAD‐MgO templates
pp. 2415-2425(11)
Authors: Chu, Jingyuan; Zhao, Yue; Jiang, Guangyu; Wu, Wei; Zhang, Zhiwei; Hong, Zhiyong; Jin, Zhijian

Favourites:
ADD

Highly‐efficient preparation of anisotropic ZrB2–SiC powders and dense ceramics with outstanding mechanical properties
pp. 2426-2439(14)
Authors: Zeng, Yuan; Liu, Jianghao; Liang, Feng; Xu, Haiyue; Zhang, Haijun; Zhang, Shaowei

Favourites:
ADD

Simultaneous control of particle size and morphology of α‐CaSO4·1/2H2O with organic additives
pp. 2440-2450(11)
Authors: Guan, Qingjun; Sun, Wei; Hu, Yuehua; Yin, Zhigang; Zhang, Chenhu; Guan, Changping; Zhu, Xiangnan; Ahmed Khoso, Sultan

Favourites:
ADD

Consolidation of mine tailings through geopolymerization at ambient temperature
pp. 2451-2461(11)
Authors: Wan, Qian; Rao, Feng; Song, Shaoxian; Leon‐Patino, Carlos A.; Ma, Yingqiang; Yin, Wanzhong

Favourites:
ADD

Effects of water immersion and humid weathering on the near‐surface mechanical properties of phosphate laser glass
pp. 2462-2471(10)
Authors: Jiang, Bo; He, Hongtu; Zhang, Yafeng; Yu, Jiaxin

Favourites:
ADD

Multi‐phase glass‐ceramics containing CaF2: Er3+ and ZnAl2O4:Cr3+ nanocrystals for optical temperature sensing
pp. 2472-2481(10)
Authors: Wadhwa, Abhishek; Wang, Changjian; Wang, Chenhao; Ma, Ronghua; Qiao, Xvsheng; Fan, Xianping; Qian, Guodong

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

A statistical model for the failure of glass plates due to nickel sulfide inclusions
pp. 2506-2521(16)
Authors: Bonati, Antonio; Pisano, Gabriele; Royer Carfagni, Gianni

Favourites:
ADD

Glass‐forming region and enhanced Bi NIR emission in sodium tantalum silicate laser glass
pp. 2522-2530(9)
Authors: Peng, Jie; Cao, Jiangkun; Tan, Linling; Peng, Mingying

Favourites:
ADD

Effect of Mg2+ and fluorine on the network and highly efficient photoluminescence of Eu3+ ion in MgF2–BaO–B2O3 glasses
pp. 2531-2541(11)
Authors: Shinozaki, Kenji; Sukenaga, Sohei; Shibata, Hiroyuki; Akai, Tomoko

Favourites:
ADD

Photoemission from Bi‐doped calcium aluminate glasses similar to sunlight
pp. 2542-2550(9)
Authors: Li, Xingyu; Cao, Jiangkun; Xu, Wenbin; Luo, Haoyang; Wang, Yafei; Wang, Xiu; Peng, Mingying

Favourites:
ADD

Multi‐component yttrium aluminosilicate (YAS) fiber prepared by melt‐in‐tube method for stable single‐frequency laser
pp. 2551-2557(7)
Authors: Zhang, Yeming; Wang, Weiwei; Li, Jiang; Xiao, Xusheng; Ma, Zhijun; Guo, Haitao; Dong, Guoping; Xu, Shanhui; Qiu, Jianrong

Favourites:
ADD

Luminomagnetic Nd3+ doped fluorapatite coated Fe3O4 nanostructures for biomedical applications
pp. 2558-2568(11)
Authors: Karthi, Sekar; Govindan, Raji; Gangadharan, Ajithkumar; Dannangoda, Gamage Chamath; Martirosyan, Karen S.; Sardar, Dhiraj K.; Chidangil, Santhosh; Girija, Easwaradas Kreedapathy

Favourites:
ADD

Pressure‐induced ferroelectric‐relaxor phase transition in (Bi0.5Na0.5)TiO3‐based ceramics
pp. 2569-2577(9)
Authors: Peng, Ping; Nie, Hengchang; Guo, Weili; Cao, Fei; Wang, Genshui; Dong, Xianlin

Favourites:
ADD

Electrocaloric behavior and piezoelectric effect in relaxor NaNbO3‐based ceramics
pp. 2578-2586(9)
Authors: Tao, Hong; Yang, Junlin; Lv, Xiang; Hao, Xihong; Wu, Jiagang

Favourites:
ADD

Submicron‐grained Yb:Lu2O3 transparent ceramics with lasing quality
pp. 2587-2592(6)
Authors: Yin, Danlei; Ma, Jie; Liu, Peng; Yao, Bingqing; Wang, Jun; Dong, Zhili; Kong, Ling Bing; Tang, Dingyuan

Favourites:
ADD

Polyhedral distortion control of unusual photoluminescence color tuning in garnet phosphors via cation substitution
pp. 2593-2603(11)
Authors: Zheng, Yaling; Zhuang, Weidong; Xu, Huibin; Chen, Mingyue; Li, Yanfeng; Xing, Xianran; Liu, Ronghui; Liu, Yuanhong; Zhou, Yunan; Gao, Tongyu

Favourites:
ADD

Ferroelectric aging effects and large recoverable electrostrain in ceria‐doped BaTiO3 ceramics
pp. 2611-2618(8)
Authors: Yan, Kang; Wang, Fangfang; Wu, Dawei; Ren, Xiaobing; Zhu, Kongjun

Favourites:
ADD

Synthesis and characterization of (Pr, Ce)‐ZrSiO4 ceramic pigments: The properties of the pigments and the effect of Ce
pp. 2619-2628(10)
Authors: Guo, Dazhi; Xie, Minggui; Ma, Ning; Yang, Qing; Luo, Zhikun; Chu, Yanhui; Zhang, Yi; Rao, Pinggen

Favourites:
ADD

Tunable trap depth for persistent luminescence by cationic substitution in Pr3+:K1−xNaxNbO3 perovskites
pp. 2629-2639(11)
Authors: Li, Liyi; Castaing, Victor; Rytz, Daniel; Sontakke, Atul D.; Katayama, Yumiko; Tanabe, Setsuhisa; Peng, Mingying; Viana, Bruno

Favourites:
ADD

ZnO‐based single crystal‐polycrystal structures for piezotronic applications
pp. 2640-2647(8)
Authors: Keil, Peter; Gehringer, Maximilian; Frömling, Till; Novak, Nikola; Rödel, Jürgen

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Building submicron crystalline piezoceramics: One‐step pressureless sintering partially amorphized nanopowder
pp. 2658-2665(8)
Authors: Yue, Yunge; Hou, Yudong; Zheng, Mupeng; Fu, Jing; Zhu, Mankang

Favourites:
ADD

Low sintering temperature for lead‐free BiFeO3‐BaTiO3 ceramics with high piezoelectric performance
pp. 2666-2674(9)
Authors: Lee, Myang Hwan; Kim, Da Jeong; Choi, Hae In; Kim, Myong‐Ho; Song, Tae Kwon; Kim, Won‐Jeong; Park, Jin Su; Do, Dalhyun

Favourites:
ADD

Design on improving piezoelectric strain and temperature stability of KNN‐based ceramics
pp. 2675-2683(9)
Authors: Cen, Zhenyong; Feng, Wei; Zhao, Peiyao; Chen, Lingling; Zhu, Chaoqiong; Yu, Yan; Li, Longtu; Wang, Xiaohui

Favourites:
ADD

Improved ZT in ball‐milled and spark plasma sintered Cu15As30Te55 glass‐ceramics
pp. 2684-2695(12)
Authors: Morin, Cédric; Monnier, Judith; Vaney, Jean‐Baptiste; Delaizir, Gaëlle; Piarristeguy, Andrea; Candolfi, Christophe; Pradel, Annie; Lenoir, Bertrand; Alleno, Eric

Favourites:
ADD

Sol‐gel processed highly (100)‐textured (K, Na)NbO3‐based lead‐free thin films: Effect of pyrolysis temperature
pp. 2696-2705(10)
Authors: Zhang, Su‐Wei; Luo, Jin; Zhou, Zhen; Li, Jing‐Feng

Favourites:
ADD

The anomalous increase in tunability in Ba0.55Sr0.45TiO3‐MgO‐Mg2SiO4 composite ceramics
pp. 2706-2717(12)
Authors: He, Yanyan; Peng, Yakai; Xu, Yebin

Favourites:
ADD

Transparent red ‐emitting silicone resin for color conversion and encapsulation of NUV light‐emitting diodes
pp. 2718-2726(9)
Authors: Chen, Hong; Wang, Yao; Lin, Jianhui; Shuai, Minmin; Zhu, Haidi; Zhang, Wengong; Ling, Qidan

Favourites:
ADD

The role of co‐dopants on the luminescent properties of α‐Al2O3:Mn4+ and BaMgAl10O17:Mn4+
pp. 2737-2744(8)
Authors: Xu, Yudong; Wang, Lei; Qu, Bingyan; Li, Di; Lu, Jie; Zhou, Rulong

Favourites:
ADD

Preparation of optical media with NIR luminescent Bi+ impurity centers by ion exchange
pp. 2745-2751(7)
Authors: Romanov, Alexey N.; Haula, Elena V.; Kouznetsov, Mikhail S.; Lisitsky, Igor S.; Pimkin, Nikita A.; Boldyrev, Kirill N.; Sereda, Andrei E.; Shashkin, Dmitry P.; Korchak, Vladimir N.

Favourites:
ADD

Mg0.5Ni0.5Fe2O4 nanoparticles as heating agents for hyperthermia treatment
pp. 2752-2760(9)
Authors: Hassanzadeh‐Tabrizi, Sayed A.

Favourites:
ADD

Bandwidth controlled metal‐insulator transition in Au–VO2 nanocomposite thin films
pp. 2761-2769(9)
Authors: Fu, Guangsheng; Ning, Xingkun; Chen, Mingjing; Wang, Shufang; Liu, Peng; Wang, Jianglong; Li, Xiaowei

Favourites:
ADD

Phase transition and piezoelectricity of BaZrO3‐modified (K,Na)NbO3 lead‐free piezoelectric thin films
pp. 2770-2780(11)
Authors: Luo, Jin; Zhang, Suwei; Zhou, Zhen; Zhang, Yichi; Lee, Hyun‐Young; Yue, Zhenxing; Li, Jing‐Feng

Favourites:
ADD

Effect of MnO2 on the dielectric properties of Nb‐doped BaTiO3‐(Bi0.5Na0.5)TiO3 ceramics for X9R MLCC applications
pp. 2781-2790(10)
Authors: Chen, Lingling; Wang, Hongxian; Zhao, Peiyao; Shen, Zhengbo; Zhu, Chaoqiong; Cen, Zhenyong; Li, Longtu; Wang, Xiaohui

Favourites:
ADD

Phonon behaviors and dielectric functions in Bi0.5Na0.5TiO3‐based ceramics by Raman scattering and optical ellipsometry
pp. 2791-2799(9)
Authors: Jiao, Shan; Chen, Fangfang; Zhang, Yi; Hu, Zhigao; Duan, Zhihua; Wang, Feifei; Sun, Dazhi

Favourites:
ADD

Absence of ferromagnetism in ferroelectric Mn‐doped BaTiO3 nanofibers
pp. 2800-2809(10)
Authors: Maldonado‐Orozco, María C.; Ochoa‐Lara, Martha T.; Sosa‐Márquez, Jesús E.; Talamantes‐Soto, Roberto P.; Hurtado‐Macías, Abel; López Antón, Ricardo; González, Juan A.; Holguín‐Momaca, José T.; Olive‐Méndez, Sion F.; Espinosa‐Magaña, Francisco

Favourites:
ADD

High carriers transmission efficiency ZnS/SnS2 heterojunction channel toward excellent photoelectrochemical activity
pp. 2810-2819(10)
Authors: Zhang, Jun; Huang, Guozhou; Zeng, Jinghui; Shi, Yuxuan; Lin, Songjun; Chen, Xuan; Wang, Hongbo; Kong, Zhe; Xi, Junhua; Ji, Zhenguo

Favourites:
ADD

Residual stress determination of silicon containing boron dopants in ceramic matrix composites
pp. 2820-2829(10)
Authors: Knauf, Michael W.; Przybyla, Craig P.; Ritchey, Andrew J.; Trice, Rodney W.; Pipes, R. Byron

Favourites:
ADD

Investigation of mechanical and thermal properties of rare earth pyrochlore oxides by first‐principles calculations
pp. 2830-2840(11)
Authors: Yang, Lan; Zhu, Changhua; Sheng, Ye; Nian, Hongqiang; Li, Qian; Song, Peng; Lu, Wencong; Yang, Jiong; Liu, Bin

Favourites:
ADD

Temperature‐dependent fracture strength of whisker‐reinforced ceramic composites: Modeling and factor analysis
pp. 2841-2852(12)
Authors: Shao, Jiaxing; Li, Weiguo; Li, Ying; Deng, Yong; Zhang, Xianhe; Kou, Haibo; Xu, Niandong; Zhang, Xuyao; Ma, Jianzuo; Chen, Liming; Qu, Zhaoliang

Favourites:
ADD

Chemical hardening of glazed porcelain tiles
pp. 2853-2862(10)
Authors: Barbi, Silvia; Mugoni, Consuelo; Montorsi, Monia; Siligardi, Cristina

Favourites:
ADD

Phase relations of CaO‐Al2O3‐Sc2O3 ternary system
pp. 2863-2870(8)
Authors: Zhi, Wenke; Wang, Fei; Yang, Bin; Qu, Tao; Deng, Yong; Tian, Yang; Zhao, Jinyang

Favourites:
ADD

NMR study on reaction processes from aluminum chloride hydroxides to alpha alumina powders
pp. 2871-2881(11)
Authors: Nýblová, Daniela; Senna, Mamoru; Düvel, Andre; Heitjans, Paul; Billik, Peter; Filo, Juraj; Šepelák, Vladimír

Favourites:
ADD

The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior
pp. 2882-2904(23)
Authors: Šupová, Monika; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Filová, Elena; Kinderen, Job N. L. M.; Steinerová, Marie; Bačáková, Lucie; Martynková, Gražyna Simha

Favourites:
ADD

Mesoscale pore structure of a high‐performance concrete by coupling focused ion beam/scanning electron microscopy and small angle X‐ray scattering
pp. 2905-2923(19)
Authors: Brisard, Sébastien; Davy, Catherine A.; Michot, Laurent; Troadec, David; Levitz, Pierre

Favourites:
ADD

Large‐scale synthesis of hafnium carbide nanowires via a Ni‐assisted polymer infiltration and pyrolysis
pp. 2924-2931(8)
Authors: Fu, Yanqin; Zhang, Yulei; Ren, Jincui; Li, Tao; Wang, Haohao

Favourites:
ADD

Chemical interaction of D9 alloy clad with B4C in liquid sodium: Studies employing XPS, XRD, and SEM
pp. 2932-2947(16)
Authors: Chandran, Kannan; Clinsha, Pollayil Claxton; Lavanya, Mani; Anthonysamy, Savari; Gnanasekar, Kovilpillai Immanuvel

Favourites:
ADD

Thermodynamics of reaction between gas‐turbine ceramic coatings and ingested CMAS corrodents
pp. 2948-2964(17)
Authors: Costa, Gustavo; Harder, Bryan J.; Wiesner, Valerie L.; Zhu, Dongming; Bansal, Narottam; Lee, Kang N.; Jacobson, Nathan S.; Kapush, Denys; Ushakov, Sergey V.; Navrotsky, Alexandra

Favourites:
ADD

New insights into tricalcium silicate hydration in paste
pp. 2965-2976(12)
Authors: Sowoidnich, Thomas; Bellmann, Frank; Damidot, Denis; Ludwig, Horst‐Michael

Favourites:
ADD

Three‐dimensional (3D) flexible nanofibrous network knitting on hierarchical porous architecture
pp. 2977-2986(10)
Authors: Ren, Bo; Liu, Jingjing; Huo, Wenlong; Gan, Ke; Yan, Shu; Chen, Yugu; Lu, Yuju; Yang, Jinlong; Huang, Yong

Favourites:
ADD

Ni‐YSZ(001) solid‐solid interfacial energy and orientation relationships
pp. 2987-2998(12)
Authors: Nahor, Hadar; Kaplan, Wayne D.

Favourites:
ADD

Growth rate effect on colony formation in directional solidification of Al2O3/YAG/ZrO2
pp. 2999-3008(10)
Authors: Stelian, Carmen; Cherif, Maya; Carroz, Laurent; Barhalay, Nicolas; Duffar, Thierry

Favourites:
ADD

Microstructure evolution and characteristic of Ti(C,N)‐based cermets prepared by in situ carbothermal reduction in TiO2
pp. 3009-3018(10)
Authors: Zhang, Guotao; Zheng, Yong; Zhou, Wei; Ke, Zheng; Ding, Weimin; Yu, Lixin; Yan, Yonglin

Favourites:
ADD

Empirical models for layered A‐site ordering in perovskite titanates
pp. 3019-3031(13)
Authors: Smith, Evan; Ubic, Rick

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more