Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 91, Number 2, 1 April 2017

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

The Coupling Relationship between the Uplift of Longmen Shan and the Subsidence of Foreland Basin, Sichuan, China
pp. 379-395(17)
Authors: LI, Yong; YAN, Liang; SHAO, Chongjian; WANG, Zhengjiang; YAN, Zhaokun; YU, Qian; ZHOU, Rongjun; LI, Haibin

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Near‐surface Geothermal Gradient Observation and Geothermal Analyses in the Xianshuihe Fault Zone, Eastern Tibetan Plateau
pp. 414-428(15)
Authors: LIU, Qianqian; SHI, Yanan; WEI, Dongping; HAN, Peng; CHEN, Shunyun; LIU, Peixun; LIU, Liqiang

Favourites:
ADD

Diamonds Discovered from High–Cr Podiform Chromitites of Bulqiza, Eastern Mirdita Ophiolite, Albania
pp. 455-468(14)
Authors: XIONG, Fahui; YANG, Jingsui; ROBINSON, Paul T.; DILEK, Yildirim; MILUSHI, Ibrahim; XU, Xiangzhen; ZHOU, Wenda; ZHANG, Zhongming; RONG, He

Favourites:
ADD

Mineral Inclusions in Chromite from the Chromite Deposit in the Kudi Ophiolite, Tibet, Proto‐Tethys
pp. 469-485(17)
Authors: LIU, Jianguo; HATTORI, Keiko; WANG, Jian

Favourites:
ADD

Jurassic Hornblende Gabbros in Dongga, Eastern Gangdese, Tibet: Partial Melting of Mantle Wedge and Implications for Crustal Growth
pp. 545-564(20)
Authors: XU, Bo; HOU, Zengqian; ZHENG, Yuanchuan; ZHOU, Ye; ZHOU, Limin; YANG, Yu; HAN, Yanwei; ZHEN, Guo; WU, Changda

Favourites:
ADD

Paleo‐Tethyan Oceanic Crust Subduction in the Eastern Section of the East Kunlun Orogenic Belt: Geochronology and Petrogenesis of the Qushi'ang Granodiorite
pp. 565-580(16)
Authors: CHEN, Guochao; PEI, Xianzhi; LI, Ruibao; LI, Zuochen; LIU, Chengjun; CHEN, Youxin; PEI, Lei; WANG, Meng; LI, Xiaobing

Favourites:
ADD

Petrogenesis and Tectonics of the Naruo Porphyry Cu(Au) Deposit Related Intrusion in the Duolong Area, Central Tibet
pp. 581-601(21)
Authors: DING, Shuai; CHEN, Yuchuan; TANG, Juxing; ZHENG, Wenbao; LIN, Bin; YANG, Chao

Favourites:
ADD

40Ar/39Ar and Rb‐Sr Ages of the Tiegelongnan Porphyry Cu‐(Au) Deposit in the Bangong Co‐Nujiang Metallogenic Belt of Tibet, China: Implication for Generation of Super‐Large Deposit
pp. 602-616(15)
Authors: LIN, Bin; CHEN, Yuchuan; TANG, Juxing; WANG, Qin; SONG, Yang; YANG, Chao; WANG, Wenlei; HE, Wen; ZHANG, Lejun

Favourites:
ADD

Chemo‐ and Biostratigraphy of the Jurassic Oil Shales from the Qiangtang Basin, Northern Tibet, China: A Case Study of the Toarcian Oceanic Anoxic Event
pp. 630-643(14)
Authors: CHEN, Lan; XU, Guiwen; DA, Xuejuan; YI, Haisheng; ZHU, Zhangxiong; HUANG, Zhaohui; LI, Xiaogang

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Estimation of Seismic Landslide Hazard in the Eastern Himalayan Syntaxis Region of Tibetan Plateau
pp. 658-668(11)
Authors: DU, Guoliang; ZHANG, Yongshuang; YANG, Zhihua; IQBAL, Javed; TONG, Bin; GUO, Changbao; YAO, Xin; WU, Ruian

Favourites:
ADD

Timing, Displacement and Growth Pattern of the Altyn Tagh Fault: A Review
pp. 669-687(19)
Authors: DAI, Shuang; DAI, Wei; ZHAO, Zhenbin; LUO, Junhua; QIANG, Lei; MA, Xin; ZHANG, Xianwen; XU, Jianjun

Favourites:
ADD

Lithium Isotopic Geochemistry in Subduction Zones: Retrospects and Prospects
pp. 688-710(23)
Authors: WAN, Hongqiong; SUN, He; LIU, Haiyang; XIAO, Yilin

Favourites:
ADD

Germanium in Magnetite: A Preliminary Review
pp. 711-726(16)
Authors: MENG, Yumiao; HU, Ruizhong; HUANG, Xiaowen; GAO, Jianfeng

Favourites:
ADD

China's Shale Gas Geological Investigation and Prospecting Have Made Significant Progress
pp. 727-728(2)
Authors: HAO, Ziguo; FEI, Hongcai; HAO, Qingqing; LIU, Lian

Favourites:
ADD

Status of Silicon in Magnetite
pp. 731-732(2)
Authors: LI, Guangrong; GOU, Fusheng; WU, Changzhi; DONG, Binbin

Favourites:
ADD

New Zircon SHRIMP U‐Pb Ages of the Langjiu Formation Volcanic Rocks in the Shiquanhe Area, Western Lhasa Terrane and their Implications
pp. 737-738(2)
Authors: BIAN, Weiwei; YANG, Tianshui; SHI, Yuruo; MA, Yiming; JIN, Jingjie; GAO, Feng; PENG, Wenxiao; ZHANG, Shihong; WU, Huaichun; LI, Haiyan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Newly Discovered Fluvial‐Lacustrine Sediments in the Western Yangtze Block and their Geological Significance for the Emeishan Large Igneous Province
pp. 741-742(2)
Authors: MABI, Awei; ZHANG, Mingchun; YANG, Zhengxi; LI, Yanlong; WEN, Dengkui; LIU, Xuyang

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Classification and Facies Sequence Model of Subaqueous Debris Flows
pp. 751-752(2)
Authors: XIAN, Benzhong; LIU, Jianping; DONG, Yanlei; LU, Zhiyong; HE, Yanxin; WANG, Junhui

Favourites:
ADD

New Insights into the Depositional Environments of Ordovician Carbonate Formations in the Yubei Area of Tarim Basin Based on Standard Microfacies Types
pp. 755-756(2)
Authors: HUANG, Chenjun; LIU, Geyun; MA, Yongsheng; LIU, Bo; LIU, Hongguang; SHI, Kaibo

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more