Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Publisher: Wiley-Blackwell

Volume 86, Number 3, 1 June 2012

Naquite, FeSi, a New Mineral Species from Luobusha, Tibet, Western China
pp. 533-538(6)
Authors: Nicheng, SHI; Wenji, BAI; Guowu, LI; Ming, XIONG; Jingsu, YANG; Zhesheng, MA; He, RONG

Favourites:
ADD

New Recognized Intellect for Prospecting Large‐superlarge Mineral Deposits
pp. 539-546(8)
Authors: Rongfu, PEI; Yanxiong, MEI; Hongying, QU; Haolin, WANG

Favourites:
ADD

Uranium Metallogenic Regionalization and Resource Potential in China
pp. 547-554(8)
Authors: Ziying, LI; Jindai, ZHANG; Xiaofei, JIAN; Yuqi, CAI; Qingyin, GUO; Pengfei, ZHU

Favourites:
ADD

Ore Genesis of the Kalatongke Cu–Ni Sulfide Deposits, Western China: Constraints from Volatile Chemical and Carbon Isotopic Compositions
pp. 568-578(11)
Authors: Piaoer, FU; Qingyan, TANG; Mingjie, ZHANG; Zhaowei, ZHANG; Liwu, LI; Wenyuan, LI

Favourites:
ADD

The Genesis Mechanism of the Mantle Fluid Action and Evolution in the Ore‐Forming Process: A Case Study of the Laowangzhai Gold Deposit in Yunnan, China
pp. 608-618(11)
Authors: Xianfan, LIU; Chunhui, LI; Qiuxia, LU; Biping, DENG; Xiangfeng, SONG; Fufeng, ZHAO; Yating, CHU; Jixiong, XIAO; Liwen, YI; Yupeng, HUANG

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

3D Positional and Quantitative Prediction of the Xiaoqinling Gold Ore Belt in Tongguan, Shaanxi, China
pp. 653-660(8)
Authors: Jianping, CHEN; Rui, SHI; Zhenping, CHEN; Limei, WANG; Yan, SUN

Favourites:
ADD

The Grade‐Tonnage Model for China's Molybdenum Deposits
pp. 680-690(11)
Authors: Zhong, WANG; Keyan, XIAO; Chuanzhong, SONG

Favourites:
ADD

Geological Characteristics and Ore‐forming Time of the Dexing Porphyry Copper Ore Mine in Jiangxi Province
pp. 691-699(9)
Authors: Shuo, GUO; Yuanyi, ZHAO; Huanchun, QU; Dexin, WU; Hong, XU; Chao, LI; Yan, LIU; Xiaoyun, ZHU; Zengke, WANG

Favourites:
ADD

Geology, Geochemistry, and Geochronology of the Fenghuangshan Skarn‐type Copper Deposit in the Tongling Ore Cluster, Anhui Province, East China
pp. 700-718(19)
Authors: Hongying, QU; Rongfu, PEI; Hongcai, FEI; Jinwen, LI; Yonglei, WANG; Haolin, WANG; Lei, YAO

Favourites:
ADD

Geological Characteristics and Zircon U‐Pb Dating of Volcanic Rocks from the Beizhan Iron Deposit in Western Tianshan Mountains, Xinjiang, NW China
pp. 737-747(11)
Authors: Zuoheng, ZHANG; Wei, HONG; Zongsheng, JIANG; Shigang, DUAN; Lingang, XU; Fengming, LI; Xincheng, GUO; Zhengang, ZHAO

Favourites:
ADD

Hydrothermal Sedimentary Mineralization of the Super‐large Bamianshan Fluorite Deposit in Zhejiang Province, China
pp. 762-768(7)
Authors: Yuchuan, HAN; Xuehui, XIA; Siyu, PANG; Shaokang, XU

Favourites:
ADD

Sequence Stratigraphy of the Jurassic Coal Measures in Northwestern China
pp. 769-778(10)
Authors: Tong, WANG; Longyi, SHAO; Ye, TIAN; Jing, LU; Wenlong, WANG

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more