Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 41, Number 1, April 2019

Articles

Open Access Wapper wat meer met je handen’
pp. 3-17(15)
Authors: Baars, Sjaak; Andeweg, Bas

Favourites:
ADD

Open Access Opvattingen van mbo-docenten over beroepsgerichte taal- en communicatie-eisen en de aansluiting op een dynamische arbeidsmarkt
pp. 19-32(14)
Authors: Bruin, Annet; van Kruiningen, Jacqueline; de Glopper, Kees; van der Meijden, Arjan; van der Meulen, Nicole

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access En dan zit je met de gebakken peren!
pp. 47-60(14)
Authors: van Eemeren, Frans; Garssen, Bart

Favourites:
ADD

Open Access Tekstuele kenmerken van misleidende journalistiek
pp. 61-74(14)
Authors: Govaert, Charlotte; Lagerwerf, Luuk; Klemm, Céline

Favourites:
ADD

Open Access Strategisch manoeuvreren met stijl
pp. 75-88(14)
Authors: van Haaften, Ton; van Leeuwen, Maarten

Favourites:
ADD

Open Access Probleembesprekingen met samenwerkende kleuters
pp. 89-103(15)
Author: Hiddink, Frans

Favourites:
ADD

Open Access Zijn concrete argumenten doorslaggevender?
pp. 129-142(14)
Authors: Hustinx, Lettica; Hofstra, Iris; Janssen, Anne

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Pressie en argumentatie in maatschappelijke discussies
pp. 159-171(13)
Authors: van Laar, Jan Albert; Krabbe, Erik C. W.

Favourites:
ADD

Open Access De ‘stem van het volk’
pp. 173-187(15)
Authors: van Leeuwen, Maarten; van Vliet, Freek

Favourites:
ADD

Open Access Het effect van monologen en dialogen in radioreclame
pp. 189-201(13)
Authors: van Meurs, Frank; Hendriks, Berna; Köksal, Dilek

Favourites:
ADD

Open Access Een significant probleem
pp. 203-213(11)
Author: Mulder, Gerben

Favourites:
ADD

Open Access De rol van semantische afstand in visuele metaforen
pp. 215-228(14)
Authors: van Mulken, Margot; Lagerwerf, Luuk; Blokland, Iris

Favourites:
ADD

Open Access De rol van gelijkenis bij narratieven
pp. 229-242(14)
Authors: Ooms, Joëlle; Hoeks, John; Jansen, Carel

Favourites:
ADD

Open Access Retorische vragen van de rechter als wrakingsgrond
pp. 243-256(14)
Author: José Plug, H.

Favourites:
ADD

Open Access De redacteur als tekstbeoordelaar
pp. 257-272(16)
Author: Rietstap, Everdien

Favourites:
ADD

Open Access Een pragma-dialectische reconstructie van de discussiebijdragen van arts en patiënt in ‘shared decision-making’
pp. 273-285(13)
Authors: Henkemans, A. Francisca Snoeck; Wagemans, Jean H.M.

Favourites:
ADD

Open Access Blijvende impact
pp. 287-299(13)
Author: Snow, Catherine E.

Favourites:
ADD

Open Access Ontnuchterende voorlichtingscampagnes over comazuipen bij studenten
pp. 301-314(14)
Authors: Verbrugge, Sara; Morreale, Romane

Favourites:
ADD

Open Access Effecten van anti-rookboodschappen bij jongeren
pp. 315-328(14)
Authors: van Wijk, Heleen; Jansen, Carel

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more