Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 40, Number 2, December 2018

Articles

Open Access Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren
pp. 167-179(13)
Author: Jansen, Carel

Favourites:
ADD

Open Access Weg met fundamenteel onderzoek!
pp. 185-191(7)
Author: Hoeks, John C. J.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access De taalbeheersing als DJ
pp. 199-205(7)
Authors: Huiskes, Mike; Stommel, Wyke

Favourites:
ADD

Open Access Sociale interactie in de Taalbeheersing
pp. 207-211(5)
Author: Koole, Tom

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access De communicatieve relevantie van effectonderzoek
pp. 221-227(7)
Author: Mulder, Gerben

Favourites:
ADD

Open Access Taalvaardigheidsontwikkeling
pp. 229-233(5)
Author: Onrust, Margreet

Favourites:
ADD

Open Access Naar een bewuste taalbeheersing
pp. 235-241(7)
Author: van Oostendorp, Marc

Favourites:
ADD

Open Access Geesteswetenschappen en de communicatiewetenschap
pp. 243-248(6)
Author: Pol, Bert

Favourites:
ADD

Open Access De vertaalslag van taalbeheersingsresultaten naar derden
pp. 249-255(7)
Author: Sauer, Christoph

Favourites:
ADD

Open Access Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren
pp. 257-265(9)
Author: Jansen, Carel

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more