Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 40, Number 1, April 2018

Articles

Het belang van taalbeheersing in onderzoek naar digitale communicatie
pp. 1-12(12)
Authors: Hornikx, Jos; Liebrecht, Christine

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

“Wat vervelend dat de fiets niet is opgeruimd! Heb je een zaaknummer voor mij? ^EK”
pp. 45-81(37)
Authors: van Hooijdonk, Charlotte; Liebrecht, Christine

Favourites:
ADD

Taalaccommodatie in online datingprofielen
pp. 83-106(24)
Authors: van der Zanden, Tess; Mos, Maria; Schouten, Alexander

Favourites:
ADD

@Organisatie in klachtentweets als trigger voor webcare-interactie
pp. 107-135(29)
Authors: le Pair, Rob; van Eijk, Adinda

Favourites:
ADD

De emotionele respons van lezers op affectieve headlines op sociale media
pp. 137-155(19)
Authors: Tom, Daniel; Pollmann, Monique; Goudbeek, Martijn

Favourites:
ADD

Boekbespreking
pp. 157-162(6)
Author: van der Pool, Els

Favourites:
ADD

Lijst van reviewers 2017
pp. 163-163(1)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more