Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 39, Number 3, November 2017

Articles

Inleiding
pp. 271-272(2)

Favourites:
ADD

De schuld van incassodocumenten
pp. 273-295(23)
Authors: Sikkema, Tialda; Lentz, Leo; Pander Maat, Henk; Jungmann, Nadja

Favourites:
ADD

Zinslengte en zinscomplexiteit
pp. 297-328(32)
Author: Pander Maat, Henk

Favourites:
ADD

Gecombineerd gebruik van u en je in personeelsadvertenties
pp. 329-346(18)
Authors: Oosterhof, Albert; Heynderickx, Priscilla; Meex, Birgitta

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen
pp. 347-357(11)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more