Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 39, Number 1, March 2017

Articles

Open Access Van waarheidsvinding naar evaluatie
pp. 1-29(29)
Authors: Harmelink, Maartje; Sneijder, Petra; Stinesen, Baukje; Klarenbeek, Annette

Favourites:
ADD

Open Access De verenigbaarheid van didactische middelen en taalkundige spellinglogica bij Nederlandse werkwoorden
pp. 31-62(32)
Authors: Bakker-Peters, Mijntje; Zuidema, Johan; Bosman, Anna; Neijt, Anneke

Favourites:
ADD

Open Access Wie Snappet de spelling?
pp. 63-80(18)
Authors: Witte-Both, Mirl; van Schooten, Erik

Favourites:
ADD

Open Access Meegesleept in de wereld van het verhaal?
pp. 81-114(34)
Authors: Jansen, Carel; Nederhoff, Sietske; Ooms, Joƫlle

Favourites:
ADD

Open Access Boekbespreking
pp. 115-119(5)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more