Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 38, Number 2, September 2016

Articles

Favourites:
ADD

Open Access Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek
pp. 119-131(13)
Authors: Hornikx, Jos; Batenburg, Anika

Favourites:
ADD

Open Access Integriteit in onderzoek
pp. 133-137(5)
Author: Das, Enny

Favourites:
ADD

Open Access Empirische basis van conclusies
pp. 139-146(8)
Authors: Eerland, Anita; van den Bergh, Huub

Favourites:
ADD

Open Access Fatsoen moet je doen1
pp. 147-151(5)
Author: de Glopper, Kees

Favourites:
ADD

Open Access Meer teksten, natuurlijk ‐ maar hoeveel en welke?
pp. 153-155(3)
Author: Hoeken, Hans

Favourites:
ADD

Open Access Duurzaam onderzoek
pp. 157-161(5)
Author: Hoeks, John

Favourites:
ADD

Open Access De kwaliteit van onderzoek
pp. 163-173(11)
Author: Mulder, Gerben

Favourites:
ADD

Open Access Vals positieven
pp. 175-180(6)
Author: Nuijten, Michèle B.

Favourites:
ADD

Open Access Schaarste is goed, maar de selectie moet beter
pp. 181-187(7)
Author: Seuren, Lucas M.

Favourites:
ADD

Open Access Hoe transparant kunnen we zijn?
pp. 189-192(4)
Author: Spooren, Wilbert

Favourites:
ADD

Open Access Integriteit in kwantitatief, empirisch onderzoek
pp. 193-200(8)
Authors: Batenburg, Anika; Hornikx, Jos

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more