Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 33, Number 1, April 2011

Articles

Open Access Inleiding tot het themanummer intertekstualiteit in het strafrechtelijke discours
pp. 1-4(4)
Authors: van den Hoven, Paul; Komter, Martha

Favourites:
ADD

Open Access Een strafrechtelijke uitspraak als tekstueel stelsel
pp. 5-15(11)
Author: van den Hoven, Paul

Favourites:
ADD

Open Access De reis van een verdachteverklaring
pp. 16-33(18)
Author: Komter, Martha

Favourites:
ADD

Open Access Tussen spraak en schrift: de rol van samenvattingen in het politieverhoor
pp. 34-55(22)
Authors: Sliedrecht, Keun Young; van Charldorp, Tessa

Favourites:
ADD

Open Access Citaten in requisitoir en pleidooi: een retorische structuur
pp. 56-69(14)
Author: Sneijder, Petra

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access De balans vanuit de praktijk
pp. 107-115(9)
Authors: Franken, Stijn; Boksem, Jan

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more