Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnt drie keer per jaar en biedt een platform aan taalbeheersers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica.

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 32, Number 3, December 2010

Articles

Open Access Hoe journalisten omgaan met gemeentelijke persberichten
pp. 185-213(29)
Authors: Pander Maat, Henk; van Tongeren, Carlie

Favourites:
ADD

Open Access Effecten van positief geladen informatie en geografische nabijheid in de corporate communicatie van een waterschap
pp. 228-241(14)
Authors: ter Brake, Caspar; Karreman, Joyce; de Jong, Menno

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Zeno’s dialectische redenering
pp. 258-267(10)
Author: Wagemans, Jean H.M.

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more