Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Er worden artikelen in gepubliceerd over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift is een interdisciplinair medium op het kruispunt van maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen in het Nederlands en Engels. Artikelen worden dubbelblind beoordeeld door externe deskundigen.

The Tijdschrift voor Genderstudies (Journal of Gender Studies) is a Dutch language forum for the scientific problematisation of gender in relation to ethnicity, sexuality, class, and age. The journal aims to contribute to debates about gender and diversity in the Netherlands and Flanders. The journal is an interdisciplinary medium operating at the intersection of society, culture, the humanities, health and science. The editorial staff is open to articles about gender issues from different disciplines, and also accepts English articles. As well as publishing articles, the journal includes essays, columns (short topical and polemical articles), interviews, reviews, summaries of dissertations and conference reports. Articles are subjected to a double blind peer review process.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 22, Number 3, September 2019

Articles

Free Content Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van de Nederlandse homo-emancipatie
pp. 227-230(4)
Authors: van Kessel, Looi; van Leeuwen, Fleur

Favourites:
ADD

Het einde van artikel 248bis
pp. 231-248(18)
Author: Swiebel, Joke

Favourites:
ADD

De invoering van art. 248bis Sr. in historisch perspectief
pp. 249-269(21)
Author: van der Meer, Theo

Favourites:
ADD

LHBTI1-discriminatie en werk
pp. 271-279(9)
Author: Odijk, Michiel

Favourites:
ADD

Free Content Leerzaam maar beperkt: IHLIA-expositie ‘With Pride’
pp. 281-284(4)
Author: Odijk, Michiel

Favourites:
ADD

In the end, we always have to call institutions to account
pp. 285-297(13)
Authors: van Kessel, Looi; van Leeuwen, Fleur

Favourites:
ADD

Reviews

Free Content Recensies
pp. 299-312(14)

Favourites:
ADD

Articles

Sponsoren
pp. 313-313(1)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more