Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

Taal en Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in andere talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans en Frans.

Taal en Tongval. Language Variation in the Low Countries is a journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics.

Taal en Tongval welcomes contributions in Dutch, English and German. In certain cases we also consider articles in other languages, including Frisian, Afrikaans, and French.

The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 67, Number 2, December 2015

Articles

Open Access Variatie en verandering in constructies
pp. 135-148(14)
Authors: Colleman, Timothy; Van de Velde, Freek

Favourites:
ADD

Open Access Constructional complexification
pp. 149-176(28)
Author: Coussé, Evie

Favourites:
ADD

Open Access De aan-constructie in het 17de-eeuwse Nederlands
pp. 211-245(35)
Authors: Geleyn, Tim; Colleman, Timothy

Favourites:
ADD

Open Access I’m queen of the world!
pp. 247-274(28)
Authors: Zenner, Eline; Geeraerts, Dirk

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Wat dragen we vandaag: een hemd met blazer of een shirt met jasje?
pp. 307-342(36)
Authors: Daems, Jocelyne; Heylen, Kris; Geeraerts, Dirk

Favourites:
ADD

Open Access Ethnolect speakers and Dutch partitive adjectival inflection
pp. 343-371(29)
Authors: Pijpops, Dirk; Van de Velde, Freek

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more