Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

Taal en Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in andere talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans en Frans.

Taal en Tongval. Language Variation in the Low Countries is a journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics.

Taal en Tongval welcomes contributions in Dutch, English and German. In certain cases we also consider articles in other languages, including Frisian, Afrikaans, and French.

The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 64, Number 2, 2012

Articles

Open Access Redactioneel
pp. 157-158(2)
Author: De Vogelaer, Gunther

Favourites:
ADD

Open Access De afgrenzing tussen de noordelijke en zuidelijke dialecten in Noord-Limburg
pp. 159-193(35)
Authors: Bakker, Frens; van Hout, Roeland

Favourites:
ADD

Open Access Het genus van leenwoorden in het Brussels
pp. 195-241(47)
Authors: De Vriendt, Sera; De Schutter, Georges

Favourites:
ADD

Open Access De schoonheid van taal - Hoe wezenlijk is het oordeel mooi in taalattitudes?
pp. 243-261(19)
Authors: Latour, Britt; Grondelaers, Stef; van Hout, Roeland

Favourites:
ADD

Open Access Nominale afleidingen in het Bargoens
pp. 263-295(33)
Author: Van Hauwermeiren, Paul

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more