Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Taal en Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde.

Taal en Tongval publiceert bijdragen in het Nederlands, Engels, en Duits. In bepaalde gevallen kunnen ook artikelen in andere talen in overweging genomen worden, zoals Fries, Afrikaans en Frans.

Taal en Tongval. Language Variation in the Low Countries is a journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics.

Taal en Tongval welcomes contributions in Dutch, English and German. In certain cases we also consider articles in other languages, including Frisian, Afrikaans, and French.

The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 63, Number 1, 2011

Articles

Open Access Regiolectisering: impulsen voor verder onderzoek
pp. 1-11(11)
Authors: De Vogelaer, Gunther; Heeringa, Wilbert

Favourites:
ADD

Open Access Vertical vs. horizontal change in the traditional dialects of southwest Germany: a quantitative approach
pp. 13-41(29)
Authors: Auer, Peter; Baumann, Peter; Schwarz, Christian

Favourites:
ADD

Open Access The heterogeneous homogenisation of dialects in England
pp. 43-60(18)
Author: Britain, David

Favourites:
ADD

Open Access Regiolectisering en de opkomst van tussentaal in Vlaanderen
pp. 61-77(17)
Authors: De Caluwe, Johan; Van Renterghem, Evelien

Favourites:
ADD

Open Access The Measurement of Dutch Dialect Change: Lexicon versus Morphology versus Sound Components
pp. 79-98(20)
Authors: Heeringa, Wilbert; Hinskens, Frans

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Formation of and change in regiolects and (regional) dialects in German
pp. 143-173(31)
Author: Schmidt, J├╝rgen Erich

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more