Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 13, Numbers 2-3, 1 August 2018

Editorial

Open Access Redactioneel
pp. 131-132(2)

Favourites:
ADD

Original Articles

Open Access ‘Ik ben geen complotdenker’
pp. 133-163(31)
Authors: Harambam, Jaron; Aupers, Stef

Favourites:
ADD

Open Access Etnische paradoxen
pp. 165-196(32)
Authors: Leerkes, Arjen; Groeneveld, Pim; Martinez, Ramiro

Favourites:
ADD

Open Access Rekenen op je ouders
pp. 197-223(27)
Authors: Kielman, Anne; Paulle, Bowen; van Londen, Monique

Favourites:
ADD

Open Access De verzorgingsstaatkritiek van de verliezers
pp. 225-252(28)
Authors: Van Hootegem, Arno; Abts, Koen; Meuleman, Bart

Favourites:
ADD

Open Access Van impliciete naar expliciete sociologie
pp. 253-264(12)
Author: Tellegen, Egbert

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen

Open Access Boekbesprekingen
pp. 265-279(15)
Authors: Brinkgreve, Christien; Snel, Erik; Bruin, Kees; Wilterdink, Nico

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more