Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 11, Number 2, 1 September 2015

Articles

Debat

Open Access Sociologie als ketterse praktijk
pp. 243-253(11)
Author: Gabriels, René

Favourites:
ADD

Open Access Zijn kleinere concepten niet een veel groter probleem?
pp. 254-257(4)
Author: Duyvendak, Jan Willem

Favourites:
ADD

Open Access Het nut van sociologische onenigheid
pp. 258-267(10)
Author: Schinkel, Willem

Favourites:
ADD

Open Access Sociologie in Nederland: graag minder van hetzelfde!
pp. 268-273(6)
Authors: Dewilde, Caroline; Achterberg, Peter

Favourites:
ADD

Open Access Naar een publieke en geëngageerde sociologie
pp. 274-279(6)
Author: de Vries, Geert

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Pleidooi voor de middenmaat
pp. 289-296(8)
Author: van Zoonen, Liesbet

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen

Open Access Mensenrechten in Nederland
pp. 297-300(4)
Author: Arts, Karin

Favourites:
ADD

Open Access Wederkerigheid in de bijstand: tussen tragiek en erkenning
pp. 301-305(5)
Author: van Putten, Robert

Favourites:
ADD

Open Access Complexe roofformaties
pp. 306-308(3)
Author: Uitermark, Justus

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more