Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 10, Number 3, 1 September 2014

Debat

Favourites:
ADD

Redactioneel

Open Access Inleiding: Monsters in de sociologie
pp. 226-241(16)
Authors: Oorschot, Irene; M’charek, Amade; Harambam, Jaron; Benschop, Ruth

Favourites:
ADD

Articles

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Op weg naar prestatiebeloning in het onderwijs
pp. 283-300(18)
Author: Dix, Guus

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Tijdspraktijken: DNA en de on/onderbroken stad
pp. 319-337(19)
Authors: De Rooij, Martine; M’charek, Amade; Van Reekum, Rogier

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Strontologie, of de politieke levensloop van een koeienvlaai
pp. 349-363(15)
Author: Oppewal, Johan

Favourites:
ADD

Column

Open Access Uittreders
pp. 364-366(3)
Author: Nelis, Annemiek

Favourites:
ADD

Articles

Open Access Onstrategische over-identificatie
pp. 367-369(3)
Author: Benschop, Ruth

Favourites:
ADD

Debat

Open Access Een interview met Latour: modes of existence, diplomatie, en de sociologie
pp. 370-374(5)
Authors: Van Oorschot, Irene; Harambam, Jaron; Buijs, Laurens; Siebel, Marijn

Favourites:
ADD

Articles

Favourites:
ADD

Open Access Theory? Actor-network! Een waardering van ANT
pp. 383-391(9)
Author: Schinkel, Willem

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Boekbesprekingen

Favourites:
ADD

Open Access Zorg op afstand
pp. 411-415(5)
Author: Kamphof, Ike

Favourites:
ADD

Debat

Open Access Nawoord: Actor-netwerk theorie als ironische sociologie
pp. 416-422(7)
Author: Aupers, Stef

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more