Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 10, Number 2, 1 June 2014

Articles

Open Access Over het ontstaan van culturele soorten
pp. 93-123(31)
Author: van Venrooij, Alex

Favourites:
ADD

Open Access Genderongelijkheid in de dagbladberichtgeving over kunst en cultuur
pp. 124-146(23)
Authors: Berkers, Pauwke; Verboord, Marc; Weij, Frank

Favourites:
ADD

Open Access De rol van de buurt voor interetnische beeldvorming in Nederland
pp. 147-176(30)
Authors: Gijsberts, Mérove; Havekes, Esther

Favourites:
ADD

Essay

Open Access Kwetsende taal
pp. 177-189(13)
Authors: Burgers, Jack; van Bochove, Marianne

Favourites:
ADD

Besprekingsartikel

Open Access Piketty’s toverformule
pp. 190-202(13)
Author: Wilterdink, Nico

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen

Open Access Genocidale daders: toch geen doodgewone mannen?
pp. 203-207(5)
Author: Smeulers, Alette

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Collectieve afkeer en protest in neoliberaal Engeland
pp. 212-215(4)
Author: Van eijk, Gwen

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more