Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. De artikelen en essays zijn interessant voor een breed, interdisciplinair publiek. Naast onderzoeksartikelen, onderzoeksnotities en boekbesprekingen biedt Sociologie met de rubrieken Debat en Inspiratie een podium voor gedachtewisseling en sociologische verbeelding. Sociologie is het resultaat van het samengaan van de gerenommeerde tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en bestrijkt een breed terrein van de sociologiebeoefening in Nederland.

Sociology (Sociologie) publishes articles on current social issues and sociological-theoretical subjects. The articles and essays are interesting for a wide interdisciplinary audience. In addition to research articles, research notes and book reviews Sociology provides a platform for exchange of views with the sections Debate and Inspiration. Sociology is the result of the merging of the prestigious journals Sociologische Gids and Amsterdams Sociologisch Tijdschrift and covers a wide field of sociology in the Netherlands.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 9, Number 2, 1 June 2013

Articles

Open Access De protestantse ethiek van fitness
pp. 111-128(18)
Authors: Elshout, Judith; Velthuis, Olav

Favourites:
ADD

Open Access Het nieuwe contractualisme
pp. 129-150(22)
Authors: van Houdt, Friso; Schinkel, Willem

Favourites:
ADD

Open Access Nieuw rechts en de verzorgingsstaat
pp. 151-172(22)
Authors: de Koster, Willem; Achterberg, Peter; van der Waal, Jeroen

Favourites:
ADD

Open Access Ik kan het niet alleen
pp. 173-184(12)
Author: van Heerikhuizen, Bart

Favourites:
ADD

Debat

Articles

Favourites:
ADD

Open Access Balans in de sociologie
pp. 208-213(6)
Author: Engbersen, Godfried

Favourites:
ADD

Open Access Naar een uitvoering van het NSV-advies
pp. 214-218(5)
Author: van Drooge, Leonie

Favourites:
ADD

Open Access Een sociologie die ertoe doet: wetenschappelijk en maatschappelijk
pp. 219-222(4)
Authors: Duyvendak, Jan Willem; Glebbeek, Arie; Winkels, Jeroen

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen

Open Access Ethisch burgerschap: een wolf in schaapskleren
pp. 223-226(4)
Author: de Wilde, Mandy

Favourites:
ADD

Open Access De wedergeboorte van gezag in de sociologie
pp. 227-231(5)
Author: Tonkens, Evelien

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Individualisering: u wilt het, u kunt het, u doet het niet
pp. 235-237(3)
Author: Hurenkamp, Menno

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more