Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 39, Number 3, 1 December 2019

Articles

Open Access Een pedagogisch perspectief : Inleiding op het themanummer
pp. 269-277(9)
Authors: Masschelein, Jan; Pols, Wouter

Favourites:
ADD

Open Access De vraag naar het subject : Een interview met Philippe Meirieu over de pedagogiek
pp. 279-290(12)
Authors: Pols, Wouter; Verwer, Simon

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Open Access Het failliet van onderwijs op maat: naar pedagogische werkplekken
pp. 349-366(18)
Authors: Masschelein, Jan; Simons, Maarten

Favourites:
ADD

Reviews

Open Access Boekbesprekingen
pp. 381-392(12)
Authors: Miedema, Siebren; Vanderstraeten, Raf; Pols, Wouter

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more