Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 33, Number 2, 1 June 2013

Articles

Open Access Onderwijs, levensbeschouwing en het publiek domein. Inleiding op het themanummer
pp. 73-89(17)
Authors: Miedema, Siebren; Betram-Troost, Gerdien; Veugelers, Wiel

Favourites:
ADD

Open Access Waarheen met de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen?
pp. 103-118(16)
Authors: Loobuyck, Patrick; Franken, Leni

Favourites:
ADD

Open Access Religious Education in England: The Story to 2013
pp. 119-135(17)
Author: Jackson, Robert

Favourites:
ADD

Open Access Teaching about religions within the renewed laistic system in France
pp. 153-165(13)
Author: Van Den Kerchove, Anna

Favourites:
ADD

Open Access Dialogical ‘Religious Education for All’ in Hamburg
pp. 166-178(13)
Author: Weisse, Wolfram

Favourites:
ADD

Open Access Enkele trends in levensbeschouwelijke vorming anno 2013: nationale en internationale perspectieven
pp. 198-186
Authors: Miedema, Siebren; Veugelers, Wiel; Bertram-Troost, Gerdien

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more