Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Het tijdschrift Pedagogiek stelt zich ten doel de wetenschappelijke discussie over opvoeding, onderwijs en vorming binnen het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) te stimuleren en te ondersteunen. Pedagogiek beoogt naast een bijdrage aan het wetenschappelijke debat ook de maatschappelijke discussie op de terreinen van opvoeding, onderwijs en vorming te bevorderen. Bijdragen zullen dan ook uitdrukkelijk worden beoordeeld op zowel hun wetenschappelijke als maatschappelijke relevantie. Pedagogiek biedt: (1) wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsmede review studies op onderhavige terreinen; (2) opiniërende bijdragen van wetenschappelijk niveau (Forumbijdragen); (3) boekbesprekingen.

The journal Pedagogiek (Pedagogy) aims to stimulate and support the scholarly discourse on child rearing, education and training within the Dutch language area (The Netherlands and the Flemish region). Pedagogiek strives to contribute to the scholarly debate, but also desires to boost the public debate on the subject of child rearing, education and training. Therefore, contributions will be judged explicitly on both their scholarly merit and their social relevance. Pedagogiek offers: (1) scholarly articles reporting on empirical, theoretical and historical research in the field of child rearing, education and training, and review studies in the same field; (2) opinion pieces on a scholarly level (panel discussions); (3) book reviews.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 31, Number 1, 1 January 2011

Articles

Open Access Verschillen tussen vaders en moeders in de relatie tussen opvoedingsgedrag en sociale angst van hun kinderen
pp. 11-28(18)
Authors: Majdandžić, Mirjana; Möller, Eline; Bögels, Susan; Van den Boom, Dymph

Favourites:
ADD

Open Access Vaders en voorlezen
pp. 29-52(24)
Author: Duursma, Elisabeth

Favourites:
ADD

Open Access ‘Vaderschap is geen playstation’
pp. 53-67(15)
Authors: Distelbrink, Marjolein; Ketner, Susan

Favourites:
ADD

Open Access Kinderen in stiefvadergezinnen: relaties met vaders en stiefvaders
pp. 68-82(15)
Authors: Hakvoort, Esther M.; Bos, Henny M.W.; van Balen, Frank; Hermanns, Jo M.A.

Favourites:
ADD

Open Access Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden
pp. 83-102(20)
Authors: Bos, Henny M.W.; Van Rooij, Floor B.

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more