Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden. Alle soorten bijdragen (artikelen, squibs en boekbesprekingen) kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven zijn. Artikelen van Nederlandse Taalkunde verschijnen in Open Access, na een periode van drie jaar.

Nederlandse Taalkunde publishes scholarly articles in both Dutch and English about linguistics, concerning the Dutch language, and in the broadest sense. The journal aims to include contributions from all subdisciplines within linguistics. In addition to research articles Nederlandse Taalkunde also publishes overviews and discussions on contemporary subjects within the field. Articles in Nederlandse Taalkunde are published in Open Access, after a period of three years.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 20, Number 1, January 2015

Articles

Open Access Thema: (de)grammaticalisatie in het Nederlands Inleiding
pp. 1-4(4)
Author: Van Goethem, Kristel

Favourites:
ADD

Open Access Zit je te denken of ben je aan het piekeren?
pp. 5-36(32)
Author: Lemmens, Maarten

Favourites:
ADD

Open Access Over desemantisering en interne conflicten
pp. 37-67(31)
Author: Vanderbauwhede, Gudrun

Favourites:
ADD

Open Access Schijnbare syntactische feniksen
pp. 69-107(39)
Author: Van de Velde, Freek

Favourites:
ADD

Open Access Emancipatie van affixen en affixoïden
pp. 109-148(40)
Authors: Norde, Muriel; Van Goethem, Kristel

Favourites:
ADD

Open Access Between relativism and universalism
pp. 149-177(29)
Author: Verkuyl, Henk J.

Favourites:
ADD

Open Access Boekbespreking
pp. 179-183(5)
Author: Bos, Petra

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more