Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden. Alle soorten bijdragen (artikelen, squibs en boekbesprekingen) kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven zijn. Artikelen van Nederlandse Taalkunde verschijnen in Open Access, na een periode van drie jaar.

Nederlandse Taalkunde publishes scholarly articles in both Dutch and English about linguistics, concerning the Dutch language, and in the broadest sense. The journal aims to include contributions from all subdisciplines within linguistics. In addition to research articles Nederlandse Taalkunde also publishes overviews and discussions on contemporary subjects within the field. Articles in Nederlandse Taalkunde are published in Open Access, after a period of three years.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 17, Number 1, April 2012

Articles

Open Access De binaire kracht van Te Winkels tempussysteem
pp. 1-25(25)
Author: Verkuyl, Henk

Favourites:
ADD

Open Access Het imperativische participium in het Nederlands. Vorm, betekenis en gebruik
pp. 26-55(30)
Authors: Coussé, Evie; Oosterhof, Albert

Favourites:
ADD

Open Access De productieve woordenschat van jonge Nederlandstalige kinderen
pp. 56-70(15)
Authors: Horsels, Linda; Bol, Gerard

Favourites:
ADD

Open Access Het contra-indefinietheidseffect in het Nederlands
pp. 71-100(30)
Author: Drijkoningen, Frank

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more