Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde is een wetenschappelijk, peer-reviewed tijdschrift voor de Nederlandstalige letterkunde. Het tijdschrift is een podium voor vakbeoefening in al haar vormen en facetten. De diverse bijdragen beslaan in hun totaliteit het gehele spectrum van Nederlandstalige letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. Een jaargang Nederlandse Letterkunde telt drie afleveringen waarvan er steeds één aan een actueel thema gewijd wordt.

The Dutch-language journal Nederlandse Letterkunde (Dutch Literature) is an academic peer-reviewed journal for Dutch literature. The various contributions cover the entire spectrum of Dutch literature from the Middle Ages to the present. Nederlandse Letterkunde publishes three issues a year of which one is devoted to a contemporary topic.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 20, Number 3, October 2015

Articles

Open Access Het dichterschap in scène gezet
pp. 211-214(4)
Authors: de Strycker, Carl; Sanders, Mathijs; T’Sjoen, Yves; van Raemdonck, Bert

Favourites:
ADD

Open Access Een veelstemmig verhaal
pp. 215-236(22)
Authors: Bouwmeester, Gerard; Geerdink, Nina; Ham, Laurens

Favourites:
ADD

Open Access ‘Lieveling, je hebt te doen met iemand die streeft.’
pp. 237-252(16)
Author: Sanders, Mathijs

Favourites:
ADD

Open Access ‘En dat vindt u vrouwelijk?’
pp. 253-270(18)
Author: Dera, Jeroen

Favourites:
ADD

Open Access Icarus in de schaduw
pp. 271-290(20)
Author: Sergier, Matthieu

Favourites:
ADD

Open Access De dichter als publieke intellectueel: Ramsey Nasr
pp. 291-316(26)
Author: Heynders, Odile

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 317-323(7)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more