Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 95, Number 3, August 2020

Themanummer: Burgers en klimaatbeleid

Het belang van legitiem klimaatbeleid voor burgerparticipatie
pp. 165-174(10)
Authors: van Noije, Lonneke; Carabain, Christine

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Steun voor de overgang naar een aardgasvrije woningvoorraad in 2050 : Verschillen tussen groepen en verklarende factoren1
pp. 197-211(15)
Authors: de Kluizenaar, Yvonne; Scholte, Samantha; de Wilde, Tim; Steenbekkers, Anja; Carabain, Christine

Favourites:
ADD

Duurzaamheid en draagvlak : Een politiek- filosofische beschouwing over deliberatieve democratie en ‘glokalisering’
pp. 241-271(31)
Authors: Suransky, Caroline; Suárez Müller, Fernando; Manschot, Henk

Favourites:
ADD

Klimaatbeleid in de krant : Een inhoudsanalyse van mediaframes
pp. 273-314(42)
Authors: van Noije, Lonneke; Wennekers, Annemarie

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more