Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 94, Number 2, June 2019

Articles

Sloppy news
pp. 135-140(6)
Author: van Noije, Lonneke

Favourites:
ADD

Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
pp. 141-176(36)
Authors: Thijssen, Lex; Coenders, Marcel; Lancee, Bram

Favourites:
ADD

Alledaags seksisme en islamofobie in Gent
pp. 177-204(28)
Author: Dumon, Manon

Favourites:
ADD

De kosmopolitische burger in een grensvervagende wereld
pp. 205-232(28)
Author: van Dalen, Danique

Favourites:
ADD

Review

In de etalage
pp. 233-253(21)
Authors: Boschman, Sanne; Maas, Ineke; Kristiansen, Marcus; Vrooman, Cok; Djundeva, Maja; Dykstra, Pearl; Fokkema, Tineke; Kaufman, Tessa; Huitsing, Gijs; van Niejenhuis, Coby; Veenstra, René; Kroezen, Jochem; Heugens, Pursey; Mattijssen, Lucille; Pavlopoulos, Dimitris; Passaretta, Giampiero; Barbieri, Paolo; Wolbers, Maarten; Visser, Mark

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen
pp. 255-268(14)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more