Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 94, Number 1, March 2019

Articles

Het eeuwige leven
pp. 1-3(3)

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Vrouwen in leidinggevende functies
pp. 29-60(32)
Authors: Blommaert, Lieselotte; van der Lippe, Tanja; Maas, Ineke; Jaspers, Eva

Favourites:
ADD

Het verschil met mijn broer Jan
pp. 63-89(27)
Author: Dillen, Thijs

Favourites:
ADD

De mobiliseerbaarheid van huurflatbewoners voor de energietransitie
pp. 91-115(25)
Authors: Ligterink, Jart; Kleijwegt, Jim; van de Rijt, Arnout

Favourites:
ADD

Review

In de etalage
pp. 117-133(17)
Authors: Mandemakers, Jornt; Kalmijn, Matthijs; Janssen, Heleen J.; Weerman, Frank; Eichelsheim, Veroni I.; van Tienoven, Theun Pieter; Weenas, Djiwo; Minnen, Joeri; Glorieux, Ignace; Alencar, Amanda; van der Poel, Kevin; Deuze, Mark; van Deurzen, Ioana; Bekker, Sonja

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more