Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 92, Number 3, November 2017

Articles

Open Access Wederkerige causale relaties tussen financieel succes, (in)formeel sociaal contact en algemeen vertrouwen in Nederland
pp. 205-231(27)
Authors: Leenheer, Stefan; Gesthuizen, Maurice; Savelkoul, Michael

Favourites:
ADD

Open Access Vakmanschap op de arbeidsmarkt
pp. 233-257(25)
Authors: Bol, Thijs; Rözer, Jesper

Favourites:
ADD

Open Access De betekenis van vakmanschap voor onderwijs en arbeidsmarkt
pp. 259-287(29)
Authors: Petit, Régina; Rözer, Jesper

Favourites:
ADD

Open Access Zelfversterkende processen in de samenleving
pp. 289-309(21)
Author: van de Rijt, Arnout

Favourites:
ADD

In de etalage

Open Access Sociaal-economische ongelijkheden in ‘succesvol ouder worden’
pp. 319-323(5)
Authors: Kok, Almar; Aartsen, Marja; Deeg, Dorly; Huisman, Martijn

Favourites:
ADD

Open Access De rol van de buurt en levenslooptransities voor de overgang naar werk
pp. 323-327(5)
Authors: Miltenburg, Emily; van de Werfhorst, Herman

Favourites:
ADD

Open Access Soort zoekt soort: vriendschapselectieprocessen met betrekking tot slachtofferschap en daderschap
pp. 327-329(3)
Authors: Rokven, Josja; Tolsma, Jochem; Ruiter, Stijn; Kraaykamp, Gerbert

Favourites:
ADD

Open Access De uiteenlopende effecten van overheidssubsidies aan goede doelen
pp. 329-333(5)
Authors: de Wit, Arjen; Bekkers, René; van Groenou, Marjolein Broese

Favourites:
ADD

Open Access De politieke overtuigingskracht van protest
pp. 333-335(3)
Authors: Wouters, Ruud; Walgrave, Stefaan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Articles

Open Access Boekbesprekingen
pp. 341-344(4)

Favourites:
ADD

Open Access Boekbesprekingen
pp. 345-349(5)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more