Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 92, Number 3, November 2017

Articles

Wederkerige causale relaties tussen financieel succes, (in)formeel sociaal contact en algemeen vertrouwen in Nederland
pp. 205-231(27)
Authors: Leenheer, Stefan; Gesthuizen, Maurice; Savelkoul, Michael

Favourites:
ADD

Vakmanschap op de arbeidsmarkt
pp. 233-257(25)
Authors: Bol, Thijs; Rözer, Jesper

Favourites:
ADD

De betekenis van vakmanschap voor onderwijs en arbeidsmarkt
pp. 259-287(29)
Authors: Petit, Régina; Rözer, Jesper

Favourites:
ADD

Zelfversterkende processen in de samenleving
pp. 289-309(21)
Author: van de Rijt, Arnout

Favourites:
ADD

In de etalage

Sociaal-economische ongelijkheden in ‘succesvol ouder worden’
pp. 319-323(5)
Authors: Kok, Almar; Aartsen, Marja; Deeg, Dorly; Huisman, Martijn

Favourites:
ADD

De rol van de buurt en levenslooptransities voor de overgang naar werk
pp. 323-327(5)
Authors: Miltenburg, Emily; van de Werfhorst, Herman

Favourites:
ADD

Soort zoekt soort: vriendschapselectieprocessen met betrekking tot slachtofferschap en daderschap
pp. 327-329(3)
Authors: Rokven, Josja; Tolsma, Jochem; Ruiter, Stijn; Kraaykamp, Gerbert

Favourites:
ADD

De uiteenlopende effecten van overheidssubsidies aan goede doelen
pp. 329-333(5)
Authors: de Wit, Arjen; Bekkers, René; van Groenou, Marjolein Broese

Favourites:
ADD

De politieke overtuigingskracht van protest
pp. 333-335(3)
Authors: Wouters, Ruud; Walgrave, Stefaan

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Articles

Boekbesprekingen
pp. 341-344(4)

Favourites:
ADD

Boekbesprekingen
pp. 345-349(5)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more