Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Twintig jaar later…

Download Article:
 Download
(HTML 44.6 kb)
 
or
 Download
(PDF 100.3 kb)
 
Summary

Twenty years later …

In 1996, a group of Utrecht and Nijmegen based sociologists compiled a study on social segmentation in the Netherlands in 2015. In their contributions, they formulated testable predictions for 2015, based on the most up-to-date theories, models, and data. In this issue of Mens & Maatschappij, authors look back at and test these predictions, using data collected since 1996. Key findings are summarized in this contribution.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Keywords: Netherlands; ethnicity; homogamy; income; labour market; long-term predictions; social inequality

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Ineke Maas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet onderzoek naar trends en landenverschillen in intergenerationele mobiliteit, huwelijksmobiliteit en carrièremobiliteit. Daarnaast publiceerde zij over integratie van immigranten, onderwijsongelijkheid en sekseongelijkheid. Postadres: Ineke Maas, Vakgroep Sociologie, Universiteit Utrecht, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht., Email: [email protected] 2: Wim Jansen was tot aan zijn pensionering als docent/onderzoeker verbonden aan de afdeling Methoden & Statistiek en het ICS, Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksbelangstelling ging uit naar statistische modellen voor sociale stratificatie, sociale mobiliteit en ongelijkheid. De laatste jaren houdt hij zich bezig met het ontstaan en de verspreiding van beeldstatistiek in Nederland., Email: [email protected]

Publication date: December 1, 2015

More about this publication?
 • Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.

  Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

  In de etalage
  In deze terugkerende rubriek worden opvallende internationale publicaties, van Nederlandse wetenschappers en passend binnen de scope, in de kijker gezet. De redactie zet zich ervoor in dat waardevolle bijdragen, eerder gepubliceerd in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften, ook in het Nederlands beschikbaar zijn en laagdrempelig worden uitgelicht.

  Scriptieprijs
  Elk jaar reikt de redactie de Mens & Maatschappij Scriptieprijzen uit aan een artikel gebaseerd op een bachelor- en masterscriptie van hoge kwaliteit en met opvallende relevantie voor de sociale wetenschappen. In 2020 won het onderzoek door Lotte van Beers over hoe persoonlijk contact en mediacontact weerslag hebben op houdingen ten opzichte van verschillende migrantengroepen de prijs voor de masterscriptie.

  Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes articles representative of the entire social sciences research field, regardless of school of thought, and always with a keen eye for quality and social relevance. A thorough and constructive review procedure is part of the publication process.

  In addition to regular issues, the editors invite specialists to contribute to the annual special issue focussing on a current theme.

  In de etalage
  In this recurring section, striking international publications by Dutch scientists and within the journal's scope are put in the spotlight. The editorial team is committed to ensure that valuable contributions, previously published in foreign scientific journals, are also available in Dutch.

  Scriptieprijs
  Each year, the editors award the Mens & Maatschappij Scriptieprijs to an article based on a BA and MA thesis of high quality and with striking relevance to the social sciences. In 2020, Lotte van Beers' research on how personal and media contact affect attitudes towards different migrant groups was rewarded the prize for her MA thesis.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues, 1925-2000
 • Back Issues, 2001-2008
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more