Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Open Access Trends in etnocentrische reacties onder de Nederlandse bevolking, 1979-2012

Download Article:
 Download
(HTML 83.7 kb)
 
or
 Download
(PDF 277.3 kb)
 
Summary

Trends in ethnocentric reactions among the Dutch population, 1979-2012

Based upon predictions from 1996 about future trends in ethnocentric reactions in the Netherlands, we investigate the trends in ethnocentric reactions among the general public from 1979 to 2012. We distinguish two forms of ethnocentric reactions: negative attitudes towards ethnic minorities and public support for ethnic discrimination. In line with one of the predictions from 1996, we find an increase in negative attitudes towards ethnic minorities. Although this relates to increasing levels of diversity in the Netherlands, this finding may also reflect a decrease in the social norm that prohibits overt negative stances towards ethnic minorities. With regard to public support for ethnic discrimination, we find no clear upward or downward trend since the mid-nineties. Lower educated and older birth cohorts show stronger ethnocentric reactions. Although there are some indications that those with secondary educational levels and the youngest birth cohorts show stronger ethnocentric reactions over time, there are no significant differences in trends across educational levels and birth cohorts. Changes in ethnocentric reactions are rather robust across different social categories.
No References for this article.
No Supplementary Data.
No Article Media
No Metrics

Keywords: discrimination; ethnocentric reactions; prejudice; trends

Document Type: Research Article

Affiliations: 1: Marcel Coenders is universitair hoofddocent bij de afdeling Culturele Diversiteit en Jeugd, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op interetnische verhoudingen, solidariteit, vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Correspondentieadres: Universiteit Utrecht, afdeling Culturele Diversiteit en Jeugd, Padualaan 14, 3584 CH Utrecht., Email: [email protected] 2: Marcel Lubbers is universitair hoofddocent bij de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op rechts radicalisme, euroscepsis, interetnische relaties en integratie van migranten. Postadres: Sectie Sociologie, Radboud Universiteit, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen 3: Manfred te Grotenhuis is universitair docent kwantitatieve analysetechnieken bij de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar toepassingen van regressieanalyse, meerniveau-analyse en tegenfeitelijkheidsanalyse. Postadres: Sectie Sociologie, Radboud Universiteit, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen 4: Paula Thijs is als promovenda verbonden aan het ICS en de sectie Sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op veranderingen in sociaal-politieke houdingen in westerse landen en de bijdrage van onderwijsexpansie en ontkerkelijking aan deze veranderingen. Postadres: Sectie Sociologie, Radboud Universiteit, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen 5: Peer Scheepers is hoogleraar methodologie en vice-decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen en lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij heeft veel studies gepubliceerd over vraagstukken inzake sociale cohesie en modernisering in zeer uiteenlopende internationale tijdschriften op het gebied van sociologie, politicologie en psychologie. Postadres: Sectie Sociologie, Radboud Universiteit, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen

Publication date: December 1, 2015

More about this publication?
 • Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.

  Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

  In de etalage
  In deze terugkerende rubriek worden opvallende internationale publicaties, van Nederlandse wetenschappers en passend binnen de scope, in de kijker gezet. De redactie zet zich ervoor in dat waardevolle bijdragen, eerder gepubliceerd in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften, ook in het Nederlands beschikbaar zijn en laagdrempelig worden uitgelicht.

  Scriptieprijs
  Elk jaar reikt de redactie de Mens & Maatschappij Scriptieprijzen uit aan een artikel gebaseerd op een bachelor- en masterscriptie van hoge kwaliteit en met opvallende relevantie voor de sociale wetenschappen. In 2020 won het onderzoek door Lotte van Beers over hoe persoonlijk contact en mediacontact weerslag hebben op houdingen ten opzichte van verschillende migrantengroepen de prijs voor de masterscriptie.

  Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes articles representative of the entire social sciences research field, regardless of school of thought, and always with a keen eye for quality and social relevance. A thorough and constructive review procedure is part of the publication process.

  In addition to regular issues, the editors invite specialists to contribute to the annual special issue focussing on a current theme.

  In de etalage
  In this recurring section, striking international publications by Dutch scientists and within the journal's scope are put in the spotlight. The editorial team is committed to ensure that valuable contributions, previously published in foreign scientific journals, are also available in Dutch.

  Scriptieprijs
  Each year, the editors award the Mens & Maatschappij Scriptieprijs to an article based on a BA and MA thesis of high quality and with striking relevance to the social sciences. In 2020, Lotte van Beers' research on how personal and media contact affect attitudes towards different migrant groups was rewarded the prize for her MA thesis.

 • Editorial Board
 • Information for Authors
 • Subscribe to this Title
 • Back Issues, 1925-2000
 • Back Issues, 2001-2008
 • Peer Review, Ethics and Malpractice
 • Ingenta Connect is not responsible for the content or availability of external websites
 • Access Key
 • Free content
 • Partial Free content
 • New content
 • Open access content
 • Partial Open access content
 • Subscribed content
 • Partial Subscribed content
 • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more