Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 90, Number 4, December 2015

Articles

Open Access Voorwoord
pp. 319-320(2)
Authors: Maas, Ineke; Jansen, Wim

Favourites:
ADD

Open Access Onderwijs als scheidslijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1993-2011
pp. 321-342(22)
Authors: de Graaf, Paul M.; Wolbers, Maarten H.J.

Favourites:
ADD

Open Access Op rozen zitten, of op zwart zaad
pp. 343-378(36)
Authors: Vrooman, Cok; Wildeboer Schut, Jean Marie

Favourites:
ADD

Open Access Opleidingshomogamie in Nederland revisited
pp. 379-404(26)
Authors: Kalmijn, Matthijs; Uunk, Wilfred

Favourites:
ADD

Open Access Trends in etnocentrische reacties onder de Nederlandse bevolking, 1979-2012
pp. 405-433(29)
Authors: Coenders, Marcel; Lubbers, Marcel; te Grotenhuis, Manfred; Thijs, Paula; Scheepers, Peer

Favourites:
ADD

Open Access Twintig jaar later…
pp. 435-448(14)
Authors: Maas, Ineke; Jansen, Wim

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more