Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 90, Number 2, June 2015

Articles

Open Access Hoezo ‘pleurt toch op met het rendementsdenken’?
pp. 111-116(6)
Author: Fischer, Tamar

Favourites:
ADD

Open Access Welcome to the club?
pp. 117-142(26)
Authors: Schroyens, Maarten; Meuleman, Bart; Galle, Jolien

Favourites:
ADD

Open Access Dé spijbelaar bestaat niet
pp. 143-169(27)
Authors: Keppens, Gil; Spruyt, Bram

Favourites:
ADD

Open Access De partnerrelaties van mannelijke gedetineerden vóór detentie
pp. 171-197(27)
Authors: van Schellen, Marieke; Hogerbrugge, Martijn; Nieuwbeerta, Paul; van der Lippe, Tanja; Dirkzwager, Anja

Favourites:
ADD

Open Access Verschil In Nederland: een mooie studie
pp. 199-211(13)
Author: van Doorne-Huiskes, Anneke

Favourites:
ADD

Open Access Boekbespreking
pp. 213-215(3)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more