Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 89, Number 4, November 2014

Articles

Open Access Door de crisis
pp. 343-348(6)
Authors: Koster, Ferry; van der Veen, Romke

Favourites:
ADD

Open Access De veerkrachtige arbeidsmarkt
pp. 349-370(22)
Authors: Fenger, Menno; Koster, Ferry; van der Veen, Romke

Favourites:
ADD

Open Access Veranderingen in overwegingen van topmanagers over werk-privæ#169;beleid tijdens de economische crisis
pp. 395-417(23)
Authors: Been, Wike M.; den Dulk, Laura; van der Lippe, Tanja

Favourites:
ADD

Open Access Loonsverlaging of reductie van het personeelsbestand in de economische crisis? Rapportage van Duitse en Nederlandse werknemers
pp. 419-445(27)
Authors: Tijdens, Kea; Klaveren, Maarten van; Bispinck, Reinhard; Dribbusch, Heiner; Öz, Fikret

Favourites:
ADD

Open Access Crisis in de postindustriële stad?
pp. 447-475(29)
Author: van der Waal, Jeroen

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more