Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 89, Number 3, September 2014

Articles

Open Access Op de toekomst voorbereid
pp. 229-231(3)
Author: Koster, Ferry

Favourites:
ADD

Open Access De keuze voor tweetalig onderwijs
pp. 233-255(23)
Authors: Sieben, Inge; van Ginderen, Nathalie

Favourites:
ADD

Open Access Moeders in de bijstand
pp. 257-275(19)
Authors: Reelick, Fred; Snel, Erik; van Londen, Monique

Favourites:
ADD

Open Access Kiezen voor een persoonsgebonden budget
pp. 277-304(28)
Authors: Marangos, Anna Maria; De Klerk, Mirjam; Iedema, Jurjen; Groenewegen, Peter P.

Favourites:
ADD

Open Access Genderverschillen en deviant gedrag
pp. 305-335(31)
Authors: Thijs, Paula; van Dijk, Ingrid; Stoof, Robin; Notten, Natascha

Favourites:
ADD

Besprekingsartikelen

Articles

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more