Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 87, Number 3, September 2012

Articles

Open Access De handen (af?) van de verzorgingsstaat
pp. 214-218(5)
Author: Gesthuizen, Maurice

Favourites:
ADD

Open Access Veiligheidsbeleving op een multicultureel plein - Het perspectief van autochtone bewoners
pp. 219-244(26)
Authors: Müller, Thaddeus; Fischer, Tamar

Favourites:
ADD

Open Access Het sociale netwerk van gedetineerden voorafgaand aan detentie - Een vergelijking met de Nederlandse bevolking
pp. 245-271(27)
Authors: de Cuyper, Ruben; Dirkzwager, Anja; Völker, Beate; van der Laan, Peter; Nieuwbeerta, Paul

Favourites:
ADD

Open Access Het arbeidsverleden van gedetineerden voorafgaand aan detentie - Een vergelijking tussen gedetineerden en de algemene bevolking
pp. 272-301(30)
Authors: Ramakers, Anke; van Wilsem, Johan; Nieuwbeerta, Paul; Dirkzwager, Anja

Favourites:
ADD

Open Access Extreme politieke oriëntaties in Europa - Verklaringen op micro- en macroniveau
pp. 302-329(28)
Authors: Visser, Mark; Jaspers, Eva; Kraaykamp, Gerbert

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more