Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 86, Number 1, March 2011

Articles

Favourites:
ADD

Open Access Gulzige organisaties en de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens
pp. 5-33(29)
Authors: Pouwels, Babette; Siegers, Jacques; Schippers, Joop; Wittek, Rafael; Wotschack, Philip

Favourites:
ADD

Open Access Eenheid of verdeeldheid? - Burgerschap in een gedifferentieerd voortgezet onderwijssysteem
pp. 34-65(32)
Authors: E. Netjes, Justine; G. van de Werfhorst, Herman; Dijkstra, Anne Bert; A. M. Geboers, Ellen

Favourites:
ADD

Open Access Voorspellers van vertrouwen in de buurt - Sociale cohesie in Amsterdam
pp. 66-87(22)
Authors: van Oirschot, Lonneke; Slot, Jeroen; van Oirschot, Emmie

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more