Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, stelt zich ten doel sociaalwetenschappelijke kennis te verspreiden die relevant is voor de Nederlandse samenleving. Hiertoe publiceert M&M oorspronkelijke, Nederlandstalige artikelen van auteurs uit alle sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming. M&M kenmerkt zich door: een breed palet aan thema's, representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen; artikelen waarin de confrontatie wordt gezocht tussen sociaalwetenschappelijke theorie en empirisch onderzoek; een grondige en opbouwende reviewprocedure met oog voor wetenschappelijke kwaliteit en beleidsrelevantie. Behalve reguliere nummers publiceert M&M ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema.

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes the latest research in the social sciences relevant to Dutch society. To this end M&M publishes original articles in the Dutch language of authors from all social sciences, irrespective of approach. M&M can be characterized by: its broad range of topics, representative for the whole research domain of the social sciences; articles that confront theory with empirical research; a thorough and constructive review process with an eye for scholarly quality and relevance for policy. M&M publishes four issues a year, including a once-yearly special issue in which specialists write extensively about a topical theme, on the invitation of the editorial board.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 85, Number 2, June 2010

Articles

Open Access Het jaar 2033
pp. 106-108(3)
Author: Schijf, H.

Favourites:
ADD

Open Access Partners in crime? - De invloed van crimineel gedrag op huwelijkskansen en partnerselectie
pp. 109-134(26)
Authors: van Schellen, Marieke; Poortman, Anne-Rigt; Nieuwbeerta, Paul

Favourites:
ADD

Open Access Levensfilosofie en zorggebruik in Nederland
pp. 136-153(18)
Authors: Marangos, Anna Maria; Groenewegen, Peter P.; de Graaf, Nan Dirk

Favourites:
ADD

Open Access Sociaal vertrouwen in de Europese context - Een multiniveauanalyse met achttien landen
pp. 154-175(22)
Authors: Dohmen, Aafke; Verbakel, Ellen; Kraaykamp, Gerbert

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more