Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Het Nederlandstalige tijdschrift bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van deze subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Het tijdschrift heeft qua vraagstelling, methode en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie.

Internationale Neerlandistiek is the scholarly journal of the International Association for Neerlandistiek. Internationale Neerlandistiek is a Dutch language, peer-reviewed journal with an international focus. The journal aims to improve the discussion in international Dutch (including South-African) linguistics and literature, in the broadest sense, including intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general.

The journal is published in Open Access, with the following Creative Commons copyright license: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Publisher: Amsterdam University Press in partnership with Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

More about this publication?
Volume 53, Number 2, May 2015

Articles

Open Access Drie soorten boodschappen in de gezondheidscommunicatie
pp. 89-111(23)
Author: Jansen, Carel

Favourites:
ADD

Open Access ‘In Holland staat een huis’
pp. 113-140(28)
Author: van Heuckelom, Kris

Favourites:
ADD

Open Access ‘Maar hier gaat alles gewoon verder.’
pp. 141-158(18)
Author: van Belle, Hilde

Favourites:
ADD

Open Access Schipperen tussen NT2, NVT en NT1
pp. 159-168(10)
Author: Rampart, Nele

Favourites:
ADD

Open Access Boekbesprekingen
pp. 169-192(24)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more