Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch wetenschappelijk tijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit: twee focusnummers waarin steeds één omvangrijk artikel centraal staat van een prominente Nederlandse of Vlaamse filosoof, gevolgd door commentaren en een afsluitende repliek van de focusauteur; een regulier nummer met onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en congresverslagen; en een themanummer met artikelen rond een tevoren vastgesteld thema.

The Dutch language journal Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 1908, is a philosophical, academic journal that publishes original articles from authors in the Netherlands and Belgium. ANTW focuses on a broad variety of subjects, trends, discussions and periods in philosophy. ANTW publishes four issues each year: Two Focus Issues that contain one large article from a prominent Dutch or Flemish philosopher (Focus Article), followed by six shorter comments and a closing reply by the focus Author. One regular issue covering research articles, overview articles and congress reports. And one themed issue in which circa six articles focus on certain subjects relevant in philosophy.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 112, Number 4, 1 October 2020

Themanummer: ‘Dit idee verdient meer bekendheid’

Van de redactie
pp. 373-373(1)
Author: de Muijnck, Wim

Favourites:
ADD

Complementariteit
pp. 375-379(5)
Author: Bervoets, Jo

Favourites:
ADD

Essentie wordt uitgedrukt in grammatica
pp. 380-383(4)
Author: de Mesel, Benjamin

Favourites:
ADD

Dialectiek
pp. 384-389(6)
Author: Bransen, Jan

Favourites:
ADD

Vergeten verloskunde
pp. 390-393(4)
Author: Visser, Martijn

Favourites:
ADD

Het argument vanuit onherleidbaarheid
pp. 394-398(5)
Author: Berteloot, Mathieu

Favourites:
ADD

Het observeren van het denken
pp. 399-402(4)
Author: Daub, Willem

Favourites:
ADD

Om iets te negeren, moet je het negeren
pp. 403-406(4)
Author: Vanrie, Wim

Favourites:
ADD

De zorg voor de ziel in een tijdperk van zielsvergetelheid
pp. 407-411(5)
Author: Vanheeswijck, Guido

Favourites:
ADD

Geluk ligt in jezelf
pp. 412-415(4)
Author: Thijssen, Hans

Favourites:
ADD

Het pragmatisch evenwicht
pp. 416-420(5)
Author: Daemen, Josette

Favourites:
ADD

Liefde aan de basis van moraliteit
pp. 421-424(4)
Author: Spreeuwenberg, Lotte

Favourites:
ADD

Zelfliefde
pp. 425-428(4)
Author: Claeys, Martha

Favourites:
ADD

Subversieve omstandigheden
pp. 429-433(5)
Author: de Muijnck, Wim

Favourites:
ADD

Geduld
pp. 434-438(5)
Author: Berding, Joop

Favourites:
ADD

Propriospect
pp. 439-443(5)
Author: Deunk, Marjolein

Favourites:
ADD

De metaforische referentie van fictie
pp. 444-447(4)
Author: Verheyen, Leen

Favourites:
ADD

Koolstofemissies als een kwestie van verdelende rechtvaardigheid
pp. 453-457(5)
Authors: Hickey, Colin; Robeyns, Ingrid

Favourites:
ADD

Macht corrumpeert zelfs de meest competente bestuurders
pp. 458-461(4)
Author: Moormann, Emma

Favourites:
ADD

Ethics washing: een introductie
pp. 462-467(6)
Author: van Maanen, Gijs

Favourites:
ADD

Omstreden gezag
pp. 468-472(5)
Author: van Oenen, Gijs

Favourites:
ADD

Epistemic Injustice
pp. 473-476(4)
Author: Wallaert, Sigrid

Favourites:
ADD

Wat Picasso niet wist: kennis volgens de standpunttheorie
pp. 477-483(7)
Author: Schaubroeck, Katrien

Favourites:
ADD

Het onmenselijke
pp. 484-487(4)
Author: Corrias, Luigi

Favourites:
ADD

Wereldrecht
pp. 488-493(6)
Author: Spijkers, Otto

Favourites:
ADD

Eerlijkheid: het proportionele-claims idee
pp. 494-498(5)
Authors: Wintein, Stefan; Heilmann, Conrad

Favourites:
ADD

Soorten bestaan niet
pp. 499-502(4)
Author: Hopster, Jeroen

Favourites:
ADD

Fenomenotechniek
pp. 508-512(5)
Authors: Simons, Massimiliano; van Engeland, Hannes

Favourites:
ADD
Favourites:
ADD

Het il y a en de triomf van het Zijn
pp. 517-520(4)
Author: Müngersdorff, Sebastian

Favourites:
ADD

Recensies

Open Access Recensies
pp. 521-524(4)

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 525-527(3)

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 527-529(3)

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 529-531(3)

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 531-534(4)

Favourites:
ADD

Open Access Recensies
pp. 535-538(4)

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more