Skip to main content
padlock icon - secure page this page is secure
Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch wetenschappelijk tijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Het ANTW brengt vier nummers per jaar uit: twee focusnummers waarin steeds één omvangrijk artikel centraal staat van een prominente Nederlandse of Vlaamse filosoof, gevolgd door commentaren en een afsluitende repliek van de focusauteur; een regulier nummer met onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen en congresverslagen; en een themanummer met artikelen rond een tevoren vastgesteld thema.

The Dutch language journal Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 1908, is a philosophical, academic journal that publishes original articles from authors in the Netherlands and Belgium. ANTW focuses on a broad variety of subjects, trends, discussions and periods in philosophy. ANTW publishes four issues each year: Two Focus Issues that contain one large article from a prominent Dutch or Flemish philosopher (Focus Article), followed by six shorter comments and a closing reply by the focus Author. One regular issue covering research articles, overview articles and congress reports. And one themed issue in which circa six articles focus on certain subjects relevant in philosophy.

Publisher: Amsterdam University Press

More about this publication?
Volume 111, Number 1, 1 March 2019

Articles

Redactioneel
pp. 1-3(3)
Author: Tinnevelt, Ronald

Favourites:
ADD

Original Articles

Favourites:
ADD

Over ‘caritas’ en de belofte van de ‘juiste intentie’
pp. 29-44(16)
Author: Verweij, Désirée

Favourites:
ADD

Mondiale rechtvaardigheid afdwingen
pp. 45-62(18)
Author: Olsthoorn, Johan

Favourites:
ADD

De oorlog in de theorie van de rechtvaardige oorlog
pp. 63-94(32)
Author: Peperkamp, Lonneke

Favourites:
ADD

Ethiek voor Cyberkrijg en Cyberkrijgers
pp. 95-109(15)
Author: Olsthoorn, Peter

Favourites:
ADD

Reguliere artikelen

‘Als in een veergezicht’
pp. 131-157(27)
Author: Vanheeswijck, Guido

Favourites:
ADD

Original Articles

Nuttige illusies puur geluk?
pp. 159-167(9)
Authors: Rook, Koendert; Wieland, Jan Willem

Favourites:
ADD

Een valscherm voor zelfoverschatters
pp. 169-172(4)
Author: Boudry, Maarten

Favourites:
ADD

  • Access Key
  • Free content
  • Partial Free content
  • New content
  • Open access content
  • Partial Open access content
  • Subscribed content
  • Partial Subscribed content
  • Free trial content
Cookie Policy
X
Cookie Policy
Ingenta Connect website makes use of cookies so as to keep track of data that you have filled in. I am Happy with this Find out more